Debatt

”Varför hastar regeringen med nytt fotoförbud?”

Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet. Foto: Tor Johnsson

DEBATT. I fredags presenterade regeringen sitt förslag om att förbjuda spridning av foton från rättegångar. Journalistförbundet är kritiskt till förslaget särskilt som regeringen redan genomfört och är på väg att genomföra flera liknande förändringar.

Det är sedan länge förbjudet att fotografera i en rättegångssal. Att sprida foton från rättegångar är däremot inte förbjudet. Nyligen infördes dock regler som kan komma att stoppa spridning av integritetskränkande foton från rättegångar. Bestämmelserna om olaga integritetsintrång trädde i kraft den 1 januari 2018. Reglerna är så nya att det inte finns tillräcklig praxis för att kunna avgöra vilken effekt som reglerna har haft på spridningen av foton från rättegångar.

Utöver den nya regleringen om olaga integritetsintrång har regeringen nyligen överlämnat ett annat förslag till riksdagen. Journalistförbundet har varnat för att förslaget som bär namnet ”ordning och säkerhet i domstol” snarare kommer att leda till oordning i domstolen. Förslaget innebär att mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning ska vara avstängda och undanstoppade under förhandlingar. Journalister är undantagna vilket är bra. Problemet är att det är upp till domaren att i varje enskilt fall avgöra vem som är journalist och inte. Enligt Journalistförbundet kommer det att leda till svårigheter när reglerna ska tillämpas i praktiken.

Innan regeringen kunnat utvärdera effekten av dessa två mycket ingripande lagändringar vill regeringen alltså införa nästa – förbjuda spridning av foton från rättssalar. Förbudet ska inte gälla grundlagsskyddade medier. Det vill säga inte traditionella tidningar, radio och tv och inte heller webbsidor som ansökt om utgivningsbevis. Siktet tycks vara inställt på sociala medier. För Journalistförbundet är det självklart viktigt att inte yttrandefriheten inom det grundlagsskyddade området inskränks. Samtidigt kan vi inte köpa att yttrandefriheten för allmänheten i stort hela tiden stryps åt.

Det finns redan ett förbud mot att sprida integritetskränkande foton. Och snart har vi antagligen ett förbud mot elektronisk utrustning i rättssalar som kommer att försvåra möjligheter att fota inne i rättssalen avsevärt. Varför inte avvakta och se vilken effekt de nya reglerna får? Den sittande regeringens vilja att visa handlingskraft gör att vi på område efter område kan se hur departementen gör allting på en gång. Det är bra för att kortsiktigt plocka politiska poänger men det är inte något som gynnar samhället och vår demokrati på lång sikt.

Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet

Läs mer om lagförslaget här.