Nyheter

Vi får för lite feedback på jobbet

Bara var femte svensk tycker sig ha fått tillräckligt mycket återkoppling på jobbet. Foto: Alamy
Bara var femte svensk tycker sig ha fått tillräckligt mycket återkoppling på jobbet. Foto: Alamy

Bara var femte svensk anser sig få tillräckligt med feedback på jobbet. Hälften har funderat på att byta jobb det senaste halvåret.

Publicerad

Trots bristen på återkoppling tycker 60 procent av de tillfrågade svenskarna att praktiskt taget alla dagar på jobbet är bra dagar. Tittar man på bransch är det 70 procent som har enbart bra dagar på jobbet.

Svenskarna och norrmännen i undersökningen lyfter framförallt upp de sociala aspekterna på vad som menas med en bra dag. Man äter oftare lunch tillsammans med kollegerna, föredrar att arbeta tillsammans, uppskattar arbetslag där deltagarna har olika bakgrund och erfarenheter.

I samtliga länder tycker man att lönen är den enskilt viktigaste förutsättningen för trivsel. Några länder lyfter fram extra förmåner, flexibla arbetstider och en tydlig arbetsbeskrivning som viktiga faktorer.

Finland och Lettland var mest missnöjda med möjligheterna till karriärutveckling på den egna arbetsplatsen. Siffran för Sverige var cirka 50 procent.

Bara var femte svensk var nöjd med feedbacken på jobbet. Att få mer feedback var generellt i undersökningen den viktigaste aspekten för att förbättra arbetslivet. Majoriteten av länderna var tyckte att arbetsgivaren var dåliga på att främja en bra arbetsdag för medarbetarna. Mest missnöjda var tyskarna, där 40 procent anser att arbetsgivaren inte gör någon ansträngning alls.

I Sverige har hälften av de tillfrågade under det senaste halvåret funderat på att byta jobb. Toppas bara av Lettland med 60 procent, medan övriga länder har lägre siffror, Norge lägst med 20 procent.

– Undersökningen visar att arbetsgivaren ska lägga mer energi på hur de kan få sina anställda att känna sig framgångsrika på jobbet, säger Anders Collman, hållbarhets- och kommunikationschef på Cramo i ett pressmeddelande.

Cramo, som hyr ut maskiner, utrustning, flyttbara lokaler och hyresrelaterade tjänster, har låtit göra undersökningen. 2 300 anställda i olika branscher i Sverige, Finland, Norge, Lettland, Litauen och Tyskland svarade på enkäten.

Fotnot: I Norge uppskattar man måndagen som arbetsdag allra mest. Det är tvärtom mot alla andra länder, som tycker sämst om måndagar och gillar fredagar allra mest.