Nyheter

Viktigt med tydliga gränser mellan ledighet och arbete

Professor Jane Sandall, från King’s College i London, menar att om gruppen barnmorskor i vårdmodellen caseload midwifery är större än fyra till sex barnmorskor blir det svårt att erbjuda den blivande mamman kontinuitet. Foto: Christine Olsson/TT
Professor Jane Sandall, från King’s College i London, menar att om gruppen barnmorskor i vårdmodellen caseload midwifery är större än fyra till sex barnmorskor blir det svårt att erbjuda den blivande mamman kontinuitet. Foto: Christine Olsson/TT

Forskning. Den internationellt erkända professorn Jane Sandall, från King’s College i London, besökte nyligen Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Hon medverkade under en temadag om vårdmodellen case­load midwifery.

Publicerad

Jane Sandall talade på temat ”Hur kan modeller som innebär kontinuitet i mödra- och förlossningsvården göra skillnad?”.

Jane Sandall lyfte bland annat fram forskning som visar att barnmorskor inom ”caseload midwifery” i mindre grad drabbas av utbrändhet. De är mer tillfredsställda med sitt arbete jämfört med barnmorskor som arbetar med andra former av skiftbaserade scheman. Även nyutbildade barnmorskor som börjar arbeta i modellen och får stöd i arbetet upplever fördelar. De är också mycket nöjda med sitt arbete.

Ur barnmorskans synvinkel är det viktigt att modellen innehåller flera olika delar som exempelvis möjligheten att vara med i ett sammanhang samtidigt som de får utrymme att styra sitt eget arbete. Tydliga gränser mellan ledighet och arbete, strukturerade möten och en arbetsplats är också viktigt. Även stöd hemifrån har betydelse för risken att drabbas av utbrändhet, framhöll Jane Sandall.

Forskarkollegerna Della Forster och Helen McLachlan från La Trobe-universitetet i Melbourne delgav också deltagarna sin forskning på området under temadagen.

Samvetsstress och samvetsklausuler – helt olika saker

Begreppet ”samvetsstress” myntades av en forskargrupp i Umeå i början av 2000-talet. Forskargruppen såg ett samband mellan samvetsstress och utbrändhet när de studerade vårdpersonal i äldreomsorgen och huruvida personalen måste ”döva sitt samvete” för att kunna jobba kvar i vården. Stressen som personalen känner beror på att de inte kan arbeta på det sätt de vet är bäst enligt vetenskap och beprövad erfaren­het.

Samvetsstress har alltså inget att göra med samvetsklausuler, som varit ett aktuellt ämne inom arbetsrätten. Detta efter en uppmärksammad dom i Arbetsdomstolen om en barnmorska som hade nekats anställning i en region sedan hon uppgivit att hon inte ville medverka vid aborter med hänvisning till sin religiösa tro.