Advokat: Migrationsverkets agerande var ohederligt

2018-08-23 00:00 Mikael Kindbom  
Sebastian Scheiman.

Kritik. – Migrationsverket har sträckt ut tillämpningen av praxis kring arbetstillstånd på ett orimligt och juridiskt ohederligt sätt. Det anser advokat Sebastian Scheiman som drivit ett 20-tal ärenden om arbetstillstånd till domstol.

Han kom in i ett skede då Migrationsverket började utvisa människor för små bagatellfel, trots att de hade jobb och inkomst så att de kunde försörja sig. Migrationsverket hade, menar Sebastian Scheiman, dragit för stora växlar av ett par fall i Migrationsöverdomstolen från 2015.

Där slog domstolen fast att vissa villkor måste uppfyllas för att få arbetstillstånd. Efter det inleddes en period då Migrationsverket nekade tillstånd för minsta lilla avvikelse mot de svenska kollektivavtalen.

– Det fick katastrofala följder för den enskilde, menar Sebastian Scheiman som driver den egna byrån Scheiman advokatbyrå och är eller har varit ombud i ett 20-tal fall som rör arbetstillstånd.

Han berättar om klienter som på grund av exempelvis några kronor för låg lön eller avvikande försäkringsskydd förlorade både arbetet och rätten att vara kvar i Sverige. Inte bara klienten, utan också i förekommande fall dennes hustru och barn som kanske fötts i Sverige och aldrig satt sin fot i föräldrarnas hemland, sändes i väg.

Det som särskilt upprör Sebastian Scheiman är att den nya tolkningen började tillämpas retroaktivt, där arbetsgivarna trodde sig ha följt reglerna men arbetstagarna plötsligt fick avslag.

– Folk utvisades för petitesser och för saker som Migrationsverket tidigare godkänt i samma ärende när arbetstillstånden sedan skulle förlängas. Dessutom är det i grunden fel att arbetstagarna straffas för arbetsgivarnas brister.

Sebastian Scheiman följde både den rättsliga och politiska utvecklingen under tiden som kritiken mot Migrationsverkets tillämpning växte. Rubrikerna om pizzabagare eller it-ingenjörer som utvisades på grund av en liten miss blev fler och fler. Till slut kom lösningen från högsta instans – Migrations­överdomstolen – i mitten av december 2017. Två vägledande domar gav besked om att det från och med nu skulle göras helhetsbedömningar av ärendena och smärre misstag skulle tillåtas.

Ytterligare ett fall avgjordes i Migrationsöverdomstolen i maj och läget har nu klarnat för icke EU-medborgare som vill jobba i Sverige. Sebastian Scheiman har hittills förlorat tre mål rörande arbetstillstånd. Alla tre fall har avgjorts av Migrationsdomstolen strax innan den nya praxisen från Migrationsöverdomstolen. I ena fallet hade klienten och därmed hans familj fått stanna i Sverige om målet bara hade avgjorts en vecka senare. Men domen kom för tidigt.

– Och det här är människor som i flera fall har tagit en mastersutbildning i Sverige, som vi skattebetalare har varit med och bekostat, och nu ska vi inte ta vara på den kompetensen. Utöver den enskildes förlust blir det en samhällsförlust.

Sebastian Scheiman är specialiserad på grundläggande fri- och rättigheter och bland klienter återfinns alltifrån börsbolag till pizzabagare. Men få saker går upp mot känslan av att vinna mål som hindrar utvisningar.

– Det är något djupt tillfredsställande att se en vuxen man gråta av glädje över att hela hans familj får stanna i Sverige, säger han.

Men alla har inte råd med lyxen att ha en egen advokat. Klienterna som söker arbetstillstånd får nämligen ta pengar ur egen ficka, eftersom staten bara i mycket sällsynta fall ersätter rättegångskostnader i den typen av mål.

Sebastian Scheiman pekar på det motsägelsefulla i att Migrationsverket i ett av hans aktuella fall har överklagat domen och begär prövning i högsta instans med hänsyn till prejudikatvärdet och frågans svårighetsgrad samtidigt som klienterna i samma mål förväntas hantera allt på egen hand.

– Staten borde ersätta offentliga biträden i mål som är så pass kvalificerade. Många har dessutom, trots fina utbildningar, fastnat i okvalificerade extraknäck från studietiden på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider. De har inte råd med att anlita ombud utan blir utvisade.

Men de personer som utvisats och som kanske tillbringat många år i Sverige sitter nu fast i sina hemländer.

– Både Migrationsverket och politikerna svek dem. Många människor har fått sina liv förstörda. Jag har mött dem och sett sorgen men de som bestämmer har sluppit se dem i ansiktet.

Ny praxis tvärstoppade utvisningarna

Genom de så kallade Luciadomarna förra året stoppades Migrationsverkets strikta tolkning av reglerna om arbetstillstånd. Ett antal människor hade då utvisats efter bagatellartade misstag från arbetsgivarens sida. En anställd som tidigare utvisades på grund av exempelvis för låg lön under en enskild månad eller en oavsiktlig miss i semestervillkoren fick nu stanna i Sverige. Migrationsverket måste numera göra en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor och avgöra om de är i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen