Allvarligt läge trots minskad varseltakt

2020-04-27 14:09 TT  

CORONAVIRUS. I takt med att fler företag har beviljats stöd för korttidspermitteringar minskar antalet varsel. Samtidigt fortsätter arbetslösheten att öka, enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen.

109 000 fler personer är arbetslösa i dag jämfört med 1 mars. Under förra veckan tillkom 13 700 arbetslösa. Med totalt 414 500 personer inskrivna som arbetslösa har arbetslöshetsnivån nu nått 8,1 procent.

– Övergripande är det ett allvarligt läge på arbetsmarknaden. Antalet inskrivna arbetslösa fortsätter öka och ökar i ganska hög takt, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Höga nivåer

Sedan möjligheten att söka stöd för korttidspermitteringar öppnade hos Tillväxtverket har antalet varsel minskat.

– Jämfört med tidigare veckor har varslen dämpats, även om det fortfarande är på höga nivåer och på samma nivåer som under finanskrisen, säger Annika Sundén.

Under perioden 20–26 april varslades cirka 2 800 personer, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det är något färre än antalet varsel under hela april i fjol, men lägre än de senaste veckonoteringarna.

– Min bedömning är att det är en effekt av korttidspermitteringarna och det är också avsikten, att man ska kunna behålla sina anställda, säger Annika Sundén.

Tillbakadragna varsel

Arbetsförmedlingen får också information när företag drar tillbaka varsel, men de uppgifter som än så länge kommit in har inte analyserats.

– Jag vet att det är företag som har dragit tillbaka sina varsel när de beviljats korttidspermitteringar, men jag har inga siffror på det ännu, säger Annika Sundén.

Huvuddelen av de drabbade är personer inom privat tjänstesektor, enligt Arbetsförmedlingen. De hårdast drabbade branscherna är fortsatt hotell- och restaurang, bemanningsbranschen och handeln. I mångt och mycket branscher där så kallade ingångsjobb finns, något som drabbar främst unga med kortare arbetslivserfarenhet samt utrikes födda, enligt Annika Sundén.

– Vi ser också att antalet varsel i industrin ökar något, säger hon.

Helena Wande/TT

Antal varsel per näringsgren

Näringsgren 1 mars – 26 april 2020

Jordbruk, skogsbruk och fiske 38

Utvinning av mineral 0

Tillverkning 5 410

Försörjning av el, gas, värme och kyla 0

Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 583

Byggverksamhet 2 362

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 6 922

Transport och magasinering 5 688

Hotell– och restaurangverksamhet 17 169

Informations- och kommunikationsverksamhet 2 847

Finans- och försäkringsverksamhet 501

Fastighetsverksamhet 131

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3 677

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 10 521

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 9

Utbildning 785

Vård och omsorg; sociala tjänster 922

Kultur, nöje och fritid 4 204

Annan serviceverksamhet 1 149

Summa: 62 918

Källa: Arbetsförmedlingen

TT

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer