Brandchef bröt mot repressalieförbud

2018-08-23 00:00 Mikael Kindbom  
Pontus Westlund och Emil Skoglund.

Yttrandefrihet. Beslutet att inte erbjuda brandmännen Pontus Westlund och Emil Skoglund sommarjobb på Södertörn stred mot det grundlagsfästa repressalieförbudet. Det slår Justitieombudsmannen fast.

Pontus Westlund och Emil Skoglund sommarjobbade som brandmän på Södertörns Brandförsvarsförbund både sommaren 2013 och 2014 men sedan var det stopp. Trots mycket goda vitsord och förtroende som timanställda under långa perioder nekades de sommarvikariat 2015.

Justitieombudsmannen fastslår nu att den egentliga orsaken till att de nekats jobb var att de yttrat sig kritiskt om verksamheten på Södertörn, dels i ett öppet brev till chefen dels i en debattartikel på sajten nyheter24.se.

De bägge brandmännen ifrågasatte bland annat en rekryteringskampanj på Södertörn där de menade att kraven på sökande var alldeles för lågt ställda.

I ett mejl som Pontus Westlund och Emil Skoglund åberopat i sin anmälan till Justitieombudsmannen skriver vice chefen för Södertörns Brandförsvarsförbund till en av männen att han visserligen har flera av de kvalifikationer som krävs men att han inte längre är aktuell för tjänster eftersom han inte delar ”förbundets grundläggande värderingar”.

När männen senare träffade chefen och diskuterade bland annat debattartikeln spelade de in samtalet. Där säger chefen att ”ska man jobba i en organisation så bör man ju dela dess värderingar”. Detta upprepar räddningstjänsten också i sitt yttrande till JO som dock saknar en precisering av på vilket sätt männen inte delar dessa värderingar.

För JO står det klart att Pontus Westlund och Emil Skoglund nekades sommarjobb på grund av att de utnyttjat sin grundlagsfästa yttrandefrihet. Eftersom beslutet om att inte ge männen sommarjobb kom i december 2014 när de fortfarande var timanställda menar JO att repressalieför­budet kan tillämpas.

Brandförsvarsförbundet förnekar att beslutet har med debatt­artikeln att göra. JO anser dock att det inte går att dra någon annan slutsats än att beslutet berodde på brand­männens kritik.

Därmed hade Södertörns Brandförsvarsförbund och dess chef brutit mot det så kallade repressalieförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.

Genom det sätt som ledningen för Brandförsvarsförbundet uttryckt sig stod det klart för Pontus Westlund och Emil Skoglund att de inte kunde vänta sig något jobb som brandmän på Södertörn överhuvudtaget fram­över. Därför anser JO att agerandet har stora likheter med en uppsägning. ”Det är sammanfattningsvis fråga om en mycket allvarlig kränkning av deras yttrande- och meddelarfrihet”, skriver JO.

JO betonar värdet av att det är högt i tak på myndigheterna.

”Att en myndighets anställda utan­för tjänsten offentligt debatterar verksamhetsfrågor av det aktuella slaget utgör enligt min mening ett gott exempel på vad yttrande- och meddelarfriheten syftar till.”

JO konstaterar slutligen att flera av de uttalanden som brandchefen gjort vittnar om okunskap kring utrymmet för anställda att uttrycka åsikter. Ut­över konsekvenserna för de aktuella brandmännen pekar JO på risken för ”att andra anställda avhåller sig från att ge uttryck för synpunkter på hur förbundet fullgör sitt samhällsansvar, vilket är allvarligt”.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen