Byggherren ger sig inte – överklagar till HD

2019-04-16 12:13 Elisabet Örnerborg  
Högsta domstolen. Foto: Sofia Tanaka/TT

Byggentreprenören Henrik Gustavsson förlorade i Svea hovrätt och dömdes att betala Byggnads rättegångskostnader på 2,7 miljoner kronor. Nu vill han att Högsta domstolen i stället ska förplikta Byggnads att betala honom skadestånd och hans rättegångskostnader.

Sista möjliga överklagandedagen lämnade Henrik Gustavssons ombud, juristerna Fredrik Bergman och Rikard Samuelsson på Centrum för rättvisa in överklagandet. De vill att Högsta domstolen ska bevilja prövningstillstånd och att HD ska förplikta Byggnads att i första hand betala 765 000 kronor i skadestånd till Henrik Gustavsson och i andra hand 324 727 kronor.

Det kollektivavtal som Byggnads krävde att Henrik Gustavsson skulle skriva på 2006 innehöll granskningsarvoden. Det var hans skäl till att inte skriva på avtalet. Byggnads inledde då en blockad mot byggentreprenörens bolag. Henrik Gustavsson vände sig med sina dåvarande ombud från Centrum för rättvisa till Arbetsdomstolen för att få blockaden förklarad olaglig. Henrik Gustavsson begärde inte skadestånd i Arbetsdomstolen.

Det var just kravet på att väcka skadestånd i allmän domstol i en arbetsrättslig tvist som hovrätten ansåg var fel. Hovrätten gjorde klart att det är olämpligt att införa ett skadeståndsansvar parallellt med det arbetsrättsliga systemet. I stället väckte ombuden talan om skadestånd i allmän domstol 2009. Två år dessförinnan hade granskningsarvodena avskaffats ur byggavtalet och Henrik Gustavsson hade skrivit på ett avtal varefter han gick i konkurs.

Byggentreprenören ville ha skadestånd för de förluster han gjort under blockaden. Målet har pågått i tio år och är nu i högsta instans i sakfrågan - om det får prövningstillstånd.

Henrik Gustavssons ombud kräver också att han ska befrias från att betala Byggnads rättegångskostnader i tingsrätten och i hovrätten och i stället förplikta motparten att betala ersättning för hans rättegångskostnader på sammanlagt 554 750 kronor.

 På grund av hög arbetsbelastning begär ombuden anstånd till den 2 maj med att utveckla talan.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer