”Det kommer att bli högintensivt”

2023-01-11 16:40 Mattias Lahti Davidsson  

PROFILEN. Anna Freij är förhandlingschef för två av Industriavtalets arbetsgivarorganisationer, Grafiska Företagen och Trä- och möbelföretagen. Det här är hennes första avtalsrörelse i den rollen. Tuffare tider stundar, ändå är Anna Freij optimist.

När industrins parter växlade yrkanden i december föll allt ljus på Teknikföretagen och det oväntade greppet att redan i ett tidigt skede bemöta de fackliga lönekraven. Motbudet är 2,0 procent samt ett engångsbelopp på tretusen kronor.

Vid sidan av Teknikföretagen tecknar sju andra arbetsgivarorganisationer Industriavtalet. Anna Freij är förhandlingschef för två av dessa, Grafiska Företagen och Trä- och möbelföretagen, TMF. På dagen för yrkandeväxlingen talade Anna Freij i filmklipp på båda organisationernas hemsidor, videosnuttar som kanske främst har medlemsföretagen som målgrupp. Där säger hon att lönerna kommer att dominera avtalsrörelsen, men att även frågan om flexiblare arbetstidsförläggning är viktig. Fokus ligger på ökad konkurrenskraft för medlemsföretagen. Avslutningsvis, i TMF:s klipp, varnar hon för att det av taktiska skäl kommer att bli ganska tyst från organisationen under avtalsförhandlingarna.

Lag & Avtal får ändå en intervju med Anna Freij några dagar in på det nya året. Men det här är inte en tid då någon förhandlingschef är direkt lösmynt, snarare väger man orden på guldvåg. Taktik och samordning ska ge maximal framgång, budskapet att förmedla är noga genomtänkt.

Anna Freij påpekar att facken inom industrin kommit med det högsta yrkandet i Industriavtalets historia, vilket är oroande, eftersom övriga kostnader samtidigt skenar.

– De grafiska företagen är elintensiva. Elkostnaderna kan de inte ta igen genom att höja priserna. Vi är jätteoroliga för det. Och på TMF:s område ser vi att småhustillverkningen stannat av.

Hennes uttalanden ska inte ses som ett försök att positionera sig inför förhandlingarna, säger hon. Det handlar om äkta oro.

– Både vi och facken ser ju hur varslen på TMF:s område ökat markant under hösten. Vi är uppe i omkring 1 000 personer redan.

Det är småhusfabrikerna som varslar. Anebyhusgruppen meddelade i augusti att produktionen av kundunika styckehus ska avvecklas. Orsak: kostnadsökningar, störningar i materialleveranser samt minskad efterfrågan. Övertaligheten på 75 anställda drabbar främst tjänstemän. I oktober följde Lindbäcks Bygg efter med uppsägning av 100 anställda. Månaden därpå varslade Oboskoncernen 70 anställda. Obos tillverkar Myresjöhus och Smålandsvillan.

Småhustillverkarna befinner sig högst upp i förädlingskedjan och drar med sig många underleverantörer av kök, badrum, byggskivor och golv, påpekar Anna Freij, företag som också är medlemmar i TMF. I tryckeribranschen kommer signaler om att företag avvecklar extraskift. Nedgången har alltså redan börjat och vi bör räkna med en fortsättning, tror hon.

– Det är min oro. Tyvärr ser nog Q1 och Q2 ännu mörkare ut.

Anna Freij tycker att de fackliga lönekraven bygger på det som varit.

– Facken tittar för mycket bakåt. Visst, företagen har klarat sig ganska bra. Till viss del har de återhämtat sig efter pandemin. Men nu ska vi träffa avtal framåt. Det är ett mycket tufft ekonomiskt läge och vi vet inte hur lång eller djup lågkonjunkturen blir.

Vid sidan av att hålla emot fackliga lönekrav, så att arbetskraftskostnaderna inte sticker iväg, är behovet av flexiblare arbetstidsförläggning den verkligt stora frågan för medlemsföretagen, menar Anna Freij.

– Ja, vi vill ha förändringar i våra kollektivavtal så att det blir lättare för företagen att anpassa verksamheten och ställa om arbetstiderna i förhållande till varierande kundordrar.

Det är främst, men inte enbart, arbetaravtalen det handlar om. Arbetsgivarna behöver mer frihet att vid behov kunna införa olika typer av skift och tillgängliggöra produktionstid. De centrala avtalen möjliggör visserligen lokala anpassningar, men sätter samtidigt upp gränser som på olika sätt ramar in de lokala arbetstidsuppgörelserna.

Grafiska Företagen och TMF vill även se över ledighetsreglerna. Dessa varierar mellan avtalen. I exempelvis Infomediaavtalet samlar arbetarna tid på ett arbetstidskonto, en timme per fullgjord arbetsvecka, tid som senare kan omvandlas till ledighet, pengar eller pensionsavsättningar. Arbetsgivarna vill begränsa möjligheten att välja ledighet. Konfliktlinjerna är numera väletablerade sedan många avtalsrörelser tillbaka inom snart sagt alla industrins avtal. Arbetsgivarna vill ha mer frihet till förläggning av arbetstiden medan arbetstagarna tycker att det redan nu är svårt att förena privatliv och arbetsliv. Anna Freij är väl medveten om de fackliga argumenten.

– Det är deras syn på saken. Jag tänker att möjligheten att variera arbetstidens förläggning måste finnas för att företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga, det är det som det kokar ned till. Och det ligger inte i någons intresse att i onödan drifta på konstiga tider. Det kostar för mycket pengar.

I avtalsrörelsen 2020, för tre år sedan, var det Anna Freijs företrädare Eva Glückman som var förhandlingschef för Grafiska Företagen och TMF. Den gången anförtroddes Anna Freij förhandlingarna med tjänstemännen i Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Sedermera befordrades Eva Glückman till VD i Grafiska företagen och Anna Freij till förhandlingschef. Det här är den första märkessättande avtalsrörelsen där hon är förhandlingschef.

– Jag tänker det kommer att bli högintensivt, det är första gången som jag har det övergripande ansvaret för alla avtalsområden, men vi är många som hjälps åt.

***

Förhandlaryrket är omvälvt av mystik. Det finns ingen lärobok att läsa, ingen skola man kan gå: det är ”learning by doing” som gäller. Avtalsrörelsens förhandlingar sker i slutna rum.

För Anna Freij är relationerna till motparternas företrädare en viktig faktor för att nå framgång.

– Relationer kan ta tid att bygga, men har man lyckats så skapar det tillit och då träffar man oftast de bästa lösningarna. Det är min ledstjärna.

Eftersom insynen är begränsad och resultatet påverkar så många, är det naturligt att det uppstår myter kring avtalsförhandlingarna. En vanföreställning som Anna Freij gärna sticker hål på är den om arbetsgivaren som inte vill sina medarbetare väl. Medarbetarna är ju arbetsgivarens viktigaste resurs, menar hon.

– När vi går in och förhandlar är det två parter som vill det bästa för sina medlemmar och behöver vi hitta en kompromiss på vägen som blir så bra som möjligt. Det handlar inte om att försöka göra villkoren dåliga för motparten. Det är helt enkelt inte så vi förhandlar.

Motsättningarna som finns ska inte överdrivas, anser hon. Det finns en hel del som Grafiska Företagen och TMF kan enas med sina motparter om. Förbättrad konkurrenskraft är en sådan sak.

– Grundsynen att vi inte ska jaga inflation är ytterligare en. Sedan förstår jag också att de har en pedagogisk uppgift att förklara för sina medlemmar varför de inte kan förvänta sig några reallöneökningar. Jag förstår det interna trycket som fackförbunden har.

En annan grundbult som Anna Freij återkommer till är Industriavtalets betoning på stabilitet och långsiktighet.

– Det har fungerat väl och gynnat både företagen och fackens medlemmar. Vi har lyckats träffa avtal i tuffa tider historiskt och jag tror att vi kommer att lyckas med det även den här omgången. I det avseendet är jag optimist.

I sin ungdom spelade Anna Freij basket på hög nivå. Hon var med i Solna Vikings och tog på 1990-talet guld i både junior-SM och U20-SM. På den tiden var hon nog en vinnarskalle, säger hon, men nu ligger fokus mer på kompromissen.

– Att hitta en lösning som båda parter accepterar kan vara lika tillfredställande som att vinna SM-guld.

Grafiska företagen och TMF förhandlar kollektivavtal med GS-Facket, Sveriges Ingenjörer och Unionen. Avtalen löper ut 31 mars. Den 23 januari inleds förhandlingarna. Med Ledarna gäller tillsvidareavtal men även där kommer förhandlingar pågå under samma tidsperiod.

Anna Freij

ÅLDER: 44 år

BAKGRUND: Jur.kand. vid Stockholms universitet. Tingsmeriterad vid Solna tingsrätt.

FAMILJ: Sambo och två barn.

FRITID: Skjutsar båda barnen till fotboll och tittar gärna på matcherna. Myshelger i lånad stuga i Härjedalen med eldning och skidåkning.

MUSIK: Gillar hiphop, men är allätare. Konsertplaner i februari med Brooklynhiphopparna Masta Ace & Marco Polo.

 

Anna Freij förhandlar för två organisationer:

Trä- och möbelföretagen, TMF

• 650 medlemsföretag med 30 000 anställda och 75 miljarder kronor i omsättning.

• Bygger trähus, tillverkar möbler, kök, fönster, golv och byggskivor, bland annat.

• Exempel: IKEA, Vedum, STOLAB, Kinnarp, Kährs, Elitfönster och Älvsbyhus.

• Sex avtal löper ut 31 mars inom trä- respektive stoppmöbelindustri.

 

Grafiska företagen

• 400 medlemsföretag med 12 000 anställda och 38 miljarder kronor i omsättning.

• Företagen är främst tryckerier, förpackningstillverkare och bokbinderier.

• Exempel: Smurfit Kappa, Scandbook, Boråstapeter, Åtta45 och DS Smith.

• Fyra avtal löper ut 31 mars gällande förpacknings- och infomediabranscherna.

Mattias Lahti Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen