Dom i Italien underminerar den svenska modellen

2019-12-27 00:00 Carl von Scheele  

EU-Rätt. Kampen mot lönedumpning har försvårats i Danmark sedan ett italienskt byggbolag som dömts till skadestånd i mångmiljonklassen vänt sig till det egna landets rättsväsen och fått domen underkänd. Om det förfarandet godtas inom EU skulle det undergräva den nordiska kollektivavtalsmodellen.

Det italienska byggbolaget Solesi skulle ha betalat 14 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 20 miljoner svenska kronor, i skadestånd till det danska fackförbundet 3 F. Beloppet motsvarade den förtjänst som bo­laget gjorde när de bröt mot sitt danska kollektivavtal och inte betalde rätt lön till sina utstationerade byggnadsarbetare.

För att slippa betala vände sig bolaget till en lokal domstol på Siracusa, Sicilien, där Solesi har sitt säte. Domstolen underkände utslaget i den danska arbetsrätten med motiveringen att domen strider mot grunderna i den italienska rättsordningen.

– Detta är en första instans, men skulle den ha rätt innebär det oerhört stora problem för den nordiska kollektivavtalsmodellen. Vi skulle i fortsättningen inte kunna veta om svenska eller danska kollektivavtal har rättslig verkan för utländska arbets­givare med utstationerad arbetskraft, säger arbetsrättsexperten Erik Sinander vid Stockholms universitet.

Han har analyserat den italienska domen i nyhetsbrevet ”EU och Arbets­rätt”, som ges ut av den juridiska institutionen.

– Om domen står sig betyder det att italienska företag kan verka i Danmark utan att följa danska kollektivavtal. Det kan ses som en konkurrensfördel om de inte måste följa samma regler som alla andra.

Fallet med Solesi kan bli ett vägskäl för den nordiska modellen med kollektivavtalen i en central roll för regleringen av arbetsmarknaden. I dessa länder avgörs regelöverträdelser i civil­rättsliga processer i stället för i en straffrättslig process.

– När arbetsmarknaden regleras genom lag blir överträdelser lagbrott, som beivras med till exempel offentligrättsliga böter. I våra länder gäller civilrättsliga regler i dessa fall och överträdelserna blir avtalsbrott i förhållande till fackförbund.

Erik Sinander bedömer att domen är feldömd och knappast kommer att stå sig när den prövas på nästa rättsliga nivå i Italien, och att domen inte heller kommer klara en eventuell prövning i EU-domstolen.

– Men det förtar inte problematiken eftersom handläggningstiderna är väldigt långa i Italien. Frågan kommer inte upp i nästa instans förrän 2021.

Domen har skapat ett tydligt kryphål i den danska arbetsrätten.

Så sent som i september dömdes ytterligare två italienska byggbolag att betala skadestånd för att de använt sig av underbetald arbetskraft. Men skadeståndet på 7,6 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 10 miljoner svenska kronor, har inte heller denna gång betalats till 3 F.

– Problemet är att den civilrättsliga domen måste verkställas i Italien, annars får inte det danska facket sina pengar, konstaterar Erik Sinander.

Domstolen på Sicilien hänvisar till den juridiska termen ”ordre public” när den underkänner den danska civilrättsliga domen. Begreppet står för att den utländska domen strider mot landets rättsordning och inte kan verkställas av det skälet.

– Utrymmet för denna tolkning är utomordentligt begränsat för EU:s medlemsländer, med hänsyn till principerna om lojalt samarbete och ömse­sidigt förtroende inom unionen.

Inom EU finns en förordning som gäller civilrättsliga domar. En dom i ett medlemsland ska erkännas av andra medlemsstater utan något särskilt förfarande, konstaterar Sinander.

Det finns emellertid en liten möjlighet att inte erkänna en dom, men EU-domstolen har tolkat denna möjlighet ytterst restriktivt. Det räcker inte med att domen är feldömd, utan den måste även åsidosätta en bestämmelse av grundläggande betydelse i EU:s rättsordning och därmed i den stat där domen ska verkställas, enligt Sinanders analys av domen.

– Den italienska domen tar inte hänsyn till EU-domstolens extremt stränga tolkning av vad som kan vara ordre public. Domen är feldömd och håller inte hög kvalitet.

Enligt Palle Bisgaard, vice ord­förande för byggsektion på det danska fackförbundet 3 F, har domen fått stora konsekvenser.

Fem italienska byggföretag har dumpat löner till ett värde av 79 miljoner danska kronor (cirka 100 miljoner svenska kronor) de senaste fem åren, visar statistik från förbundet.

I den danska byggbranschen har inslaget av italienska entreprenörer ökat med stormsteg efter domen. Var tredje arbetad timme av utstationerad arbetskraft utförs i dag i ett italienskt byggbolag.

– Ja, det är extremt allvarligt att domstolen på Siracusa har fällt detta avgörande. Domen är ett hot mot hela det danska arbetsrättsliga systemet. I princip kan man säga att domen inte är begränsad till Italien. Om italiensk rätt kan åberopa ordre public så kan man göra detsamma i Polen, Tjeckien och andra länder, säger Palle Bisgaard.

Även arbetsgivarna i Dansk Arbejds­giver­for­ening är bekymrade över domen. Den danske arbetsmarknadsministern Peter Hummelgaard (S) delar den oron.

– Lyckligtvis råder stor enighet både i Christiansborg (danska parlamentet, Lag&Avtals anm) och bland arbetsmarknadens parter om att försvara den danska modellen med näbbar och klor när den på det här viset blir utsatt för angrepp, sa han till 3 F:s medlemstidning Fagbladet i september.

Bakgrund Solesifallet

Det italienska byggbolaget Solesi fick kontrakt på utbyggnaden av oljeterminalen vid den danska staden Fredericia. Miljardbygget genomfördes under tre år med start 2013. Företaget sysselsatte 130 utstationerade arbetare.

Efter hot om fackliga konfliktåtgärder undertecknade bolaget ett kollektivavtal med fackförbundet 3 F. Beställaren stödde facket och hotade med att dra tillbaka uppdraget om Solesi inte skrev på kollektivavtalet, men lovade också kompensation för ökade kostnader.

Bolaget betalade in mindre summor i semesterersättningar och pensionsavsättningar till 3 F:s fonder för ändamålen, men kunde inte visa vilka av deras arbetare som omfattades av dessa summor.

3 F inledde en domstolsprocess som tog tre år.

Solesi hävdade i domstolen att man betalat in belopp i det italienska systemet, men kunde inte heller på denna punkt visa vilka belopp eller arbetare som omfattades.

Enligt den danska domstolen har Solesi inte kunnat visa att man gjort påstådda inbetalningar i hemlandet och 3 F hade därmed rätt att ställa sina ekonomiska krav. Skadeståndet till 3 F fastställdes till 20 miljoner svenska kronor.

Domen meddelades i december 2017. I april 2018 gick Solesi till en lokal domstol på Sicilien och stämde 3 F.

I december 2018 undanröjde den italienska domstolen det danska utslaget, men domen är överklagad till nästa instans och ska prövas i februari 2021.

Carl von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer