EU forsätter att nöta på arbetstidsdirektivet

2011-01-10 15:43 Elisabet Örnerborg  
Foto: Mikael Andersson / SCANPIX

Kommissionen har vänt sig till EUs arbetsmarknadsparter för att få in åsikter om jourtid, vilotid, arbetstid. De har till och med februari på sig att svara.

Förra gången EU-kommissionen föreslog att arbetstidsdirektivet skulle ändras var 2004. Det ledde ingenstans. Efter fem års harvande kom EUs ministerråd och Europaparlamentet fram till att de inte kunde enas i april 2009. Största problemet var det individuella undantaget från den maximala genomsnittliga veckoarbetstiden på 48 timmar, den så kallade opt-out-regeln. När Ministerrådet inte ville ge upp den undantagsmöjligheten, ville inte parlamentet ändra reglerna för jourtid.

Kommissionen inledde en ny översyn av arbetstidsdirektivet (2003/88/EG) i mars förra året med ett samråd med arbetsmarknadens parter. Då parterna inte önskade förhandla om frågorna inleddes strax före jul etapp två i samrådet med att kommissionen hör sig för om vissa frågor. Om arbetsmarknadsparterna skulle ändra sig kan de dock fortfarande förhandla om frågorna själva i stället.

Senast den 28 februari vill kommissionen ha parternas synpunkter på vad som är bäst: att revidera arbetstidsdirektivet på några punkter eller att se över det helt. Då ska också synpunkter på olika detaljfrågor som jourersättningar, minimiregler för vilotid och långa arbetstider ha lämnats in.

Några synpunkter på opt-out-regeln frågar kommissionen inte efter. Med ledning av svaren kommer ett förslag att utarbetas och läggas fram för ministerråd och parlament någon gång i höst. Samrådets första etapp visade att parterna är överens om att de nuvarande arbetstidsreglerna måste ändras så snart som möjligt och göras mer flexibla.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer