Expert: Rätt att trotsa slöjförbud

2020-04-14 11:05 Lena Gunnars  

Regeringsformen. Rektorerna i Skurup vägrade genomföra kommunstyrelsens beslut om slöjförbud i de kommunala skolorna. Och enligt Victoria Enkvist, lektor i offentlig rätt vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet, har de laglig rätt att säga nej.

Mattias Liedholm, rektor för Prästamosseskolan i Skurup, en av de som kritiserat slöjförbudet i Skurup stängs av från jobbet, rapporterar flera medier på tisdagsmorgonen. Kommunledningen menar att det inte har med hans agerande om slöjförbudet att göra.

Förbudet har också överklagats av Vänsterpartiet till Förvaltningsrätten.

Beslut från kommunen kan laglighetsprövas enligt kommunallagen. 

Förslaget om slöjförbud drevs av Sverigedemokrater i Skurups kommunstyrelse, som med stöd av Moderaterna och det lokala Skurupspartiet lyckades få majoritet i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet har sedan dess lämnat in en överklagan till Förvaltningsrätten i Malmö.

Victoria Enkvist, lektor i offentlig rätt, menar att det inte finns något lagligt stöd för att genomföra ett slöjförbud i de kommunala skolorna.

– I all offentlig verksamhet måste hänsyn tas till mänskliga rättigheter. Dessa regler finns bland annat i regeringsformen och Europakonventionen, konstaterar Victoria Enkvist.

I regeringsformen är religionsfriheten absolut. Victoria Enkvist menar att när det gäller att ha vissa kläder på sig, som slöja, eller bära politiska symboler, så skulle det kunna ses som ett yttrandefrihetsuttryck.

Läs mer: Rektor som kritiserade slöjförbud stängs av

– Om ett religiöst utövande skulle innebära att det faller in under yttrandefriheten, gäller i så fall begränsningarna för yttrandefriheten. Man säger i regeringsformen att dessa rättigheter får begränsas, men då bara via lag.

– Oavsett vad kommunallagen säger finns det fortfarande krav på lag för att begränsa i friheterna och det är bara riksdagen som kan utfärda lagar, säger Victoria Enkvist.

Om friheterna ska kunna begränsas krävs dessutom att det ska vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Det finns även en proportionalitetsprincip. Åtgärden måste vara propportionerlig i förhållande till det man försöker uppnå.

Kommunstyrelsen i Skurup hänvisar i ett pressmeddelande till att Europadomstolen flera gånger har prövat frågan om muslimsk huvudduk kan förbjudas i offentlig undervisningsverksamhet. "Europadomstolen har i samtliga dessa fall med stöd av artikel 9.2 godtagit förbud att bära muslimsk sjal, hijab, eller liknande", skriver kommunen.

Victoria Enkvist menar att detta visserligen stämmer, men en regel som hon kallar "tolkningsmarginalen" i europakonventionen, innebär att man tar stor hänsyn till hur samhället i det aktuella landet ser ut.

– Vi vet inte hur Europadomstolen skulle bedöma det i det svenska läget. Men klart är att man skulle gå tillbaka till den svenska rätten, och där finns ju regeringsformen. Då skulle europadomstolen sannolikt gå på den. Det är dessutom så att regeringsformen är högre i rang än europakonventionen.

Så rektorerna har rätt att vägra att genomföra politikernas beslut?

– Ja. Det är en del av det offentligrättsliga regelverket. Om en offentligt anställd finner att underlaget som de ska fatta beslut om strider mot till exempel mänskliga rättigheter finns en möjlighet att inte tillämpa dessa regler.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer