Får en vikarie med förtur välja mellan jobben?

2004-10-20 15:50  

En medarbetare har företrädesrätt till vikariat på grund av att han har varit anställd mer än 12 månader under en 3-årsperiod ("in-lasad"). Ett antal vikariat utannonseras. Har medarbetaren möjlighet att välja vilket av vikariaten han vill ha, om han konkurrerar med andra sökande som inte har företrädesrätt?

"Vikarieansvarig"
Den anställde har inte enligt LAS rätt att välja bland vikariaten. Arbetsgivaren är heller inte skyldig att erbjuda det längsta vikariatet. Avvisar den anställde ett skäligt anställningserbjudande är företrädesrätten förfallen. Vad som är ett oskäligt erbjudande bedöms bland annat med utgångspunkt för reglerna om rätt till A-kassa i liknande fall.
LAS syftar inte till att ge en arbetstagare det arbete denne själv finner mest lämpligt; vare sig med avseende på villkor eller på anställningsform.
Företrädesrätten syftar till att arbetstagaren ska ha förtur till arbete hos arbetsgivaren.AD har i andra sammanhang uttalat att förfaranden från en arbetsgivares sida som syftar till att kringgå lagen kan vara att betrakta som rättsstridiga.
Arbetsgivaren kan avkrävas en förklaring om denne ger en arbetstagare med företrädesrätt till återanställning erbjudande om en kort tidsbegränsad anställning, samtidigt som en sökande utan företrädesrätt erbjuds ett mycket långt vikariat. Om arbetsgivaren inte kan förklara sig, kan det bli aktuellt för en domstol att tillämpa den ovannämnda principen.
Detta gäller särskilt om arbetstagaren med företrädesrätt till återanställning tidigare arbetat med just de arbetsuppgifter som omfattas av det långa vikariatet.
En arbetstagare med företrädesrätt till återanställning som fått en ny anställning, även en kortare tidsbegränsad anställning, har enligt paragraf 3 i lagen om anställningsskydd tjänat in en ny företrädesrättsperiod om nio månader.

Fakta

Har du något arbetsrättsligt bryderi? Lag & Avtals expertpanel kan ge svar på dina frågor. Experterna kommer både från fackförbund och arbetsgivarsidan samt från advokatbyråer för att svaren ska spegla alla perspektiv. Du behöver inte ange ditt namn i tidningen, men redaktionen måste veta vem du är.
Skicka e-post till: redaktionen@lag-avtal.se eller skriv till: Lag & Avtal, 106 12 Stockholm.
Panelen:
Anders Sandgren
Jurist, f d förhandlingschef på Teknikföretagen
Erik Danhard
Advokatfirman
Cederquist
Eva-Helena Kling
Fd chefsjurist
PTK
Stefan Ruben
Berglund och Co Advokatbyrå
dan holke
VD,
LO-TCO Rättsskydd

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna