Flertalet landsting säger nej till förstadagsintyg

2017-06-29 00:00 Karin Nilsson  

Det råder delade meningar om läkarna är skyldiga att hjälpa till med förstadagsintyg, sjukintyg från första dagen, eller inte. När Lag & Avtal frågar landstingen och regionerna svarar de flesta nej. – Förstadagsintyg är inte hälso- och sjukvård. Jag tror att arbetsgivarna här i Sörmland har förstått det nu, säger Karin Lövgren Karlsson på landstinget i Sörmland.

Att en anställd ska lämna ett sjukintyg redan på sin första sjukdag kan arbetsgivare kräva i särskilda fall. Upprepad korttidsfrånvaro eller att den anställde deltar i någon slags rehabilitering från missbruk kan vara sådana skäl. När Lag & Avtal i höstas gick igenom hur det har fungerat med förstadagsintygen sedan det 2008 blev enklare för arbetsgivare att be­gära intygen, visade det sig att det saknas en samsyn kring läkarnas skyldighet att skriva intygen.

Nu har Lag & Avtal frågat samtliga landsting och regioner om de anser att de är skyldiga att skriva sådana intyg. 20 av 21 har svarat. Flertalet svarar att det inte finns några lagliga krav på sjukvården att skriva förstadagsintyg.

Arbetsgivare kan ha avtal med företagshälsovård och gett dem i uppdrag att hjälpa till med förstadagsintyg åt anställda. Saknas företagshälsovård vänder sig arbetstagare med krav på intygen till den vanliga hälso- och sjukvården.

Läs också:

Läs mer: Socialstyrelsen: Intygen ska lämnas

I Region Skåne är uppmaningen till vården att inte skriva förstadagsintyg.

– Vi lever enligt en prioriteringsordning och måste ta hand om kroniskt sjuka och akut sjuka först. Det här leder inte till något vettigt. Det är ju inte för vården de kommer utan för ett utlåtande och det är lägst prioriterat av allt vi gör, sa Jan Bleckert, chefsläkare i Västra Skåne, till Lag & Avtal i höstas.

Genom att ägna tid åt intygen befarar chefläkarna för primärvården i Skåne att de riskerar att bryta mot lagar och författningar om bland annat prioriteringar i vården. ”Personer som inte behöver vård ska inte besöka oss för enkla självläkande åkommor och riskera att smitta patienter och personal med förkylningar och andra infektioner”, skriver nu företrädare för vården till Lag & Avtal.

Flera hänvisar till den prioriteringsordning som finns i hälso- och sjukvårdslagen. Landstinget i Dalarna skriver att ”... den som har störst behov av vård, har företräde”. Landstinget Västmanland säger också nej men av andra skäl. ”Förstadagsintyg är inte ett hälso- och sjukvårdsuppdrag vilket innebär att det inte finns någon skyldighet för vården att skriva detta.”

Något tydligt svar på vårdgivarens skyldighet finns inte, anser Susan Ols, chefsjurist i Region Östergötland.

– Vi kan ha skyldighet att utfärda förstadagsintyg i vissa situationer, men regleringen på området är inte tydlig.

Även om flertalet anser att de inte har någon skyldighet att skriva förstadagsintyg försöker de hjälpa arbets­tagare.

– Om personen inte får tid samma dag rekommenderar vi att det görs en notering i journalen att personen sökt vård. Om ett läkarintyg sedan ska utfärdas noteras datum för första kontakt i intyget, säger Marine Sturesson, verksamhetsutvecklare i Västerbotten.

För ett år sedan fattade beställarenheten för primärvården i Sörmland beslut att det saknas rättslig grund för arbetsgivare att kräva intygen från vården. Varje vårdcentral får lösa hanteringen på sitt eget sätt, men ytterst ligger ansvaret för att lösa hanteringen kring intygen på arbetsgivaren och företagshälsovården, påpekar Karin Lövgren-Karlsson, samordnare för sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågor i Sörmland.

– Det är ett nationellt problem och det går inte att införa en gemensam rutin för Sörmland.

Problem aktualiserades för några år sedan. Karin Lövgren-Karlsson berättar att på det irländska flygbolaget Ryan Air med verksamhet på Skavsta i Sörmland hade all personal krav på förstadagsintyg.

– Den ena piloten efter den andra kom till vården med krav på intygen. Det var ohållbart och vårdpersonalen började ifrågasätta om det här var något de skulle hålla på med.

Region Gotland är en av få som svarar ett tydligt ja.

– Det här är självklart. Det finns en lag som reglerar hälso- och sjukvårdens skyldighet att på anmodan utfärda intyg rörande en persons vård eller hälsa, säger chefläkare Thomas Kunze.

Den stora bristen på distriktsläkare med ständigt nya vikarier gör att Thomas Kunze är osäker på om regionens tolkning får genomslag på vårdcentralerna. Chefläkaren har inte hört att det skulle vara några stora problem kring förstadagsintygen men konstaterar att inhyrd personal kanske inte alltid läser alla rutiner. Att landsting och regioner har fattat olika beslut är ett problem, anser Thomas Kunze.

– Ser det ut så här råder det en ojämlikhet i riket och det är inte bra. Det här kan ge arbetsrättsliga bekymmer för patienter som råkar bo i landsting eller regioner som gör en annan tolkning än vi.

Regler om förstadagsintygen

Sedan 2008 kan en arbetsgivare själv kräva intyg från första sjuk­dagen om det finns särskilda skäl för det. Finns överenskommelse om intygen i kollektiv­avtalet gäller den.

Intyget ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan.

Beslutet att en arbets­tagare ska ha förstadags­intyg ska vara skriftligt och får bara avse ett år i taget.

Beslutet kan inte överklagas.

Arbetstagare som inte lämnar in intyget utan godtagbara skäl har ingen rätt till sjuklön för den period som det saknas intyg för. Godtagbart skäl kan vara att man varit för sjuk för att ta sig till en läkare.

Regel om vem som ska betala för intyget saknas. I lagens för­arbeten står att det är rimligt att arbets­givaren betalar.

Källa: Sjuklönelagen, proposition 2006/2007:117.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer