Forskaren: Lätt att säga upp redan i dag

2019-02-21 00:00 Mikael Kindbom  

Turordning. Arbetsrättsforskaren Mats Glavå ställer sig frågande till behovet av fler undantag i turordningsreglerna.– Om fler undantag görs är det lika bra att avskaffa reglerna om saklig grund för uppsägning.

Den förändring av arbetsrätten som regeringen gjorde upp med Centerpartiet och Liberalerna om i januari går bland annat ut på att ändra i Lagen om anställningsskydd, Las, genom ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”. I dag ger lagen möjlighet för företag med högst tio anställda att undanta två personer.

Den blocköverskridande överenskommelsen säger inget om hur utökningen ska se ut. Men Centerpartiet har tidigare krävt att alla företag med upp till 50 anställda ska slippa att omfattas av turordningsreglerna.

– Eftersom det förslaget rör så många av Sveriges arbetstagare innebär det i princip ett avskaffande av turordningsreglerna, säger Mats Glavå, docent i arbetsrätt på Göteborgs universitet.

Mats Glavå påminner om att syftet med turordningsreglerna är att låta arbetsgivaren bestämma när det ska göra nedskärningar på grund av arbetsbrist, inte när det handlar om vilka som skulle sägas upp.

– En annan ordning skulle innebära att gränsen mot uppsägning av personliga skäl suddas ut. Då försvinner prövningen av saklig grund och därmed anställningsskyddet.

Mats Glavå pekade redan i sin avhandling från 1999 på att Arbetsdomstolen aldrig prövar om arbetsbrist verkligen föreligger utan accepterar arbetsgivarens påstående så länge inte arbetsbristen är en förtäckt uppsägning av en enskild person av personliga skäl. Omfattande undantag från turordningen skulle alltså ge arbetsgivare möjlighet att säga upp personal som man vill passa på att göra sig av med. Därmed skulle anställningsskyddet hotas.

Om förslaget om tydligt utökade undantag från turordningsreglerna går igenom anser Mats Glavå att man kan överväga att helt slopa reglerna och i stället öka tryggheten för de anställda som sägs upp.

– Det kan ske genom avgångsvederlag och kompetensbidrag, säger han.

Mats Glavå anser att det sprids myter kring arbetsrätten som går ut på att reglerna gynnar arbetstagarna. Han anser snarare att det är lättare än någonsin tidigare att säga upp anställda i dag med hjälp av bland annat turordningslistor, krav på kvalifikationer för anställda som kräver att bli omplacerade och undantagen i turordningsreglerna för småföretag.

Han anser att också anställda har falska föreställningar om anställningstrygghet och principen sist in-först ut.

– Det är mycket lättare att säga upp folk utan hänsyn till turordningen i dag när jobben är mer kvalificerade och mindre lika varandra än tidigare.

Mats Glavå anser att arbetsmarknadens parter är bäst på att utforma spelreglerna och ser Saltsjöbadsandan som rådde vid tiden före lagstiftningarna på 70-talet som idealet. Enda nackdelen, som han ser det, är att de företag som inte har kollektivavtal hamnar utanför en sådan reglering.

Kvalifikationer slår ut turordningen redan i dag

Redan i dag kan principen om sist in-först ut åsidosättas enligt praxis från Arbetsdomstolen. Det visar Lag & Avtals genomgång. Se exempelvis AD 2016 nr 15, AD 2013 nr 67, AD 2011 nr 5, AD 1998 nr 94.

Även om man har lång anställningstid kan man bli uppsagd om man saknar tillräckliga kvalifikationer.

Enligt Arbetsdomstolen innebär kravet på tillräckliga kvalifikationer att arbetstagaren ska ha de allmänna kvalifikationer som arbetsgivaren normalt kräver av den som söker den aktuella befattningen. Arbetsgivaren har dock rätt att själv bestämma vilka kvalifikationer som ska finnas för att en person ska få en viss befattning och med tiden höja kvalifikationskraven. Kraven får dock inte framstå som obefogade eller överdrivna eller vara uppställda för att försöka kringgå lag eller avtal eller annars strida mot god sed på arbetsmarknaden.

Det krävs normalt inte att arbetstagaren från första dagen efter omplaceringen fullt ut behärskar de nya arbetsuppgifterna, utan arbetsgivaren får tåla en viss upplärningstid.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer