Han ska förhandla för hotell och restaurang

2011-03-30 15:57 Ann Norrby  
Pontus Sjöstrand

Pontus Sjöstrand börjar som förhandlingschef på Sveriges Hotell & Restaurangföretagare, SHR, i slutet av mars.

Han kommer närmast från Stockholms stad där han varit förhandlingschef och ställföreträdande personaldirektör på stadsledningskontoret. Pontus Sjöstrand har tidigare förhandlat för Flygarbets­givarna och för Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet.

Varför byter du jobb, vill du tillbaka till den privata sektorn?

- Jag tycker att det ska bli roligt att komma tillbaka till Svenskt Näringslivssfären och till en spännande bransch och ett roligt jobb.

Finns det någon likhet mellan den offentliga och den privata sektorn?

- Det strategiska tänkandet, det är ganska likt. Att jobba mot 30 förvaltningar och 17 bolag som i Stockholm, skiljer sig inte särskilt mycket från att jobba mot många små och stora medlemsföretag i en organisation.

Skillnader?

- Stockholms stad är ju en stor medlemskommun bland många andra i Sveriges Kommuner och Landsting där politikerna sitter i förhandlingsdelegationen. Ett arbetsgivarförbund har ansvaret för kollektivavtalen i en bransch. Engagemanget hos medlemsföretagen är större. Jag ser fram mot att få komma tillbaka till förbundsrollen, det är den jag har arbetat längst i och blivit skolad i.

Har du hunnit fundera över vilka som är SHR:s viktigaste frågor?

- Ja, en del. Förbundet ska ju företräda medlemsföretagen och branschen på ett professionellt sätt. I detta ligger att vara omvärldsorienterad och kunna förhålla sig till de förändringar som sker, till exempel i hur den svenska modellen fungerar.

– Under min tid i Stockholms stad har den tredje största gruppen bland de anställda blivit de som inte är organiserade. Det verkar som om yngre personer har en mindre tendens att organisera sig. Och då måste vi förhålla oss till den situationen och ha en konstruktiv dialog med motparten som kanske inte företräder merparten av de anställda.

Har du några erfarenheter av Hotell och Restaurangfacket?

- Under min tid på Flygarbetsgivarna träffade jag avtal med dem för flygköken. Det var en bra erfarenhet vid den tidpunkten.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer