Inför kongressen: Fria medier behövs mer än någonsin

2018-10-23 11:03 Mikael Kindbom  
Lärarförbundets styrelse med ordförande Johanna Jaara Åstrand har antagit ett redaktionellt program för tidningarna där det tidigare uppdraget att granska förbundet är borttaget. Foto: TT-Bild

Facket måste värna demokratin och en fri åsiktsbildning. Det skriver styrelsen för Fackförbundspressen i DN Debatt och tar planerna för Lärarförbundets tidning som ett varnande exempel inför förbundets kongress som inleds idag.

Frågan om medlemstidningarnas redaktionella självständighet kommer att diskuteras på Lärarförbundets kongress. Flera motionärer uttalar sitt stöd för oberoendet. Och Fackförbundspressen presenterar i sitt debattinlägg i DN i dag en opinionsundersökning där Kantar Sifo på uppdrag av föreningen Fackförbundspressen frågat yrkesarbetande läsare av fackförbundspress vad de föredrar: en tidning vars innehåll styrs av fackförbundets ledning och ligger i linje med övrig information från förbundet, eller en tidning med redaktionellt självständig ställning som fritt kan granska fackförbundets verksamhet och ledning.

Tio procent föredrar en tidning som styrs av förbundets ledning. Mer än sex gånger fler, 61 procent, svarar att de föredrar att deras fackförbundstidning har en självständig ställning.

Två tredjedelar av de svarande instämmer också i att det är viktigt att medlemstidningen ger medlemmar med skilda uppfattningar möjlighet att komma till tals och att den kan belysa olika perspektiv, också sådana som är kritiska mot förbundet. Mindre än fem procent anser inte att det är viktigt.

Läs mer: Anställningsintervjun: Johanna Jaara Åstrand

I debattartikeln som är underskriven av chefredaktörerna för Publikt, Arbetsvärlden, Byggnadsarbetaren och Dagens Arbete samt redaktionschefen för Transportarbetaren beskrivs vad rollen för fackförbundspressen borde vara:

”Men fackförbund är inte företag som säljer en produkt. De är demokratiska folkrörelser som byggs upp av medlemmar med skilda uppfattningar och perspektiv och hämtar sin kraft från deras engagemang. I sådana organisationer är en redaktionellt självständig tidning en del av den demokratiska infrastrukturen. Den utgör en arena där medlemmarna kan komma till tals, även om de har åsikter som inte delas av ledningen”.

Debattörerna vill uppmärksamma Lärarförbundets kongress som inleds i dag. Där rasar en debatt om medlemstidningarnas roll. Åtskilliga kongressmotioner uttalar stöd för medlemstidningarnas redaktionella självständighet. Lärarförbundets styrelse har bland annat antagit ett redaktionellt program för tidningarna där det tidigare uppdraget att granska förbundet är borttaget. Och lärarförbundets styrelse vill att Lärarförbundets kommunikationsavdelning ska samplanera med tidningarna.

Att stryka det uttryckliga uppdraget skickar, enligt debattörerna, en tydlig signal om att sådan granskning inte är önskvärd. Föreningen Fackförbundspressen ifrågasätter också att Lärarförbundets kommunikationschef nu blivit chef över förbundstidningarnas chefredaktörer vilket debattörerna anser skapar utrymme för oklarheter om tidningarnas ställning.

Debattartikeln avslutas med en appell:

”Fria medier behövs mer än någonsin. Därför är det viktigt att svensk fackföreningsrörelse, inte minst ett förbund som organiserar lärare, värnar de krafter som bidrar till demokrati och fri åsiktsbildning. En viktig del i det är att slå vakt om den fria och granskande kvalitetsjournalistik som förbundens egna tidningar står för – och som deras medlemmar vill ha”.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna