Kameraövervakning kan samlas i en lag

2009-11-04 14:07 Mattias Davidsson  

Regeringen har idag fått en utredning som samlar nuvarande lagstiftning om kameraövervakning i en lag. Den som känner sig kränkt får ett tydligare stöd av en särskild skadeståndsbestämmelse.

Idag, onsdag, lämnade utredaren Margareta Åberg ett förslag till en ny kameraövervakningslag till justitieminister Beatrice Ask.

I nuläget regleras allmän kameraövervakning i två lagar

- lagen om allmän kameraövervakning

- personuppgiftslagen. Margareta Åbergs förslag innebär att alla bestämmelser om allmän kameraövervakning - utom privat kameraövervakning - samlas i en lag, kameraövervakningslagen.

Betänkandet om integritetsskydd i arbetslivet som kom i maj byggde på uppfattningen att personuppgiftslagen ger ett gott skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Där föreslogs därför inga särskilda särregler när det gäller en arbetsgivares kameraövervakning.

Margareta Åbergs förslag innehåller inte heller några regler som specifikt riktar sig till arbetsplatser, men de omfattas av hennes förslag.

- Vi har rättat upp förutsättningarna för när man får kameraövervaka, kan man säga.

Datainspektionen kommer fortfarande att ha tillsynen.

Margareta Åberg föreslår en helt ny skadeståndsbestämmelse som också gäller för den som övervakas på sin arbetsplats.

- En enskild individ som känner sig kränkt kan enligt vårt förslag driva ett skadeståndsanspråk. Facklig organisation kan som ombud driva sådana anspråk åt individen, säger Margareta Åberg.

Förbud mot kamera på bygge

Ett byggföretag satte upp en webbkamera för att beställaren skulle kunna följa hur bygget fortskred. Datainspektionen ansåg att kameraövervakningen kunde upplevas som obehaglig för många, särskilt eftersom det var fråga om en webbkamera och bilderna kunde spridas obegränsat över hela världen. Därför förbjöds kameran. Beslut 20 september 2005, Dnr 763-2005.

Kamera på återvinningsanläggning godkändes

Det här ärendet visar att syftet och behovet av övervakningen är avgörande, liksom vilken plats som ska övervakas, vilken information som ges till de övervakade om att platsen är övervakad, känsligheten av de uppgifter som kan komma att registreras, hur länge det inspelade materialet sparas och vilka som har tillgång till det. Datainspektionens beslut 12 februari 2007, dnr 575–2006.

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen