"Kan arbetsgivaren säga upp mig muntligt?"

2005-02-23 16:28  

Jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, men har inte fått någon skriftlig uppsägning. Gäller uppsägningen ändå? Om man efter att ha slutat upptäcker att uppsägningen var ogiltig (grundad på felaktiga uppgifter), kan man då vidta några åtgärder? "Anki"

Svar:
En uppsägning är giltig även om den inte meddelas i skriftlig form. Det är däremot ett brott mot ordningsföreskrifterna i anställningsskyddslagen att inte göra en skriftlig uppsägning, som också ska innehålla en så kallad besvärshänvisning samt vissa andra uppgifter. Arbetsgivarorganisationerna har i allmänhet formulär för hur uppsägningsbeskeden ska utformas. Anställningsskyddslagen föreskriver nämligen att uppsägningen ska innehålla information om vad arbetstagaren kan göra om hon eller han inte anser att uppsägningen är laglig. Dessutom ska den arbetstagare, som kan ha intjänat en företrädesrätt till återanställning, underrättas om det med besked om hur man går till väga för att bevaka sin företrädesrätt.
Företrädesrätt har man om man varit anställd i över 12 månader och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Däremot har man ingen företrädesrätt om uppsägningen skett av personliga skäl.
Vill en arbetstagare angripa en uppsägning därför att den av någon anledning inte skulle vara laglig enligt anställningsskyddslagen, finns det flera vägar att välja.
Antingen kan man begära skadestånd för kränkningen och för den lön man förlorar genom uppsägningen eller också kan man under vissa förutsättningar kräva att få anställningen tillbaka genom att hävda att uppsägningen är ogiltig. Även i det fallet kan man begära skadestånd för den kränkning som den felaktiga uppsägningen inneburit.
Vill man ha jobbet tillbaka måste man alltså hävda att uppsägningen är ogiltig. Om arbetsbrist är orsaken till uppsägningen kan man dock normalt inte få uppsägningen ogiltigförklarad om det inte fanns någon ledig befattning som hade kunnat användas för en omplacering och som arbetstagaren haft tillräckliga kvalifikationer för. Har arbetsgivaren inte haft någon vakans att omplacera till, återstår endast skadestånd som en möjlig väg som plåster på såren. I ett sådant fall måste det nämligen anses föreligga arbetsbrist i och för sig.
Felet som arbetsgivaren i den situationen kan ha gjort är att han tillämpat reglerna om turordning felaktigt. Har uppsägningen däremot skett efter en överenskommelse med facket, en så kallad avtalsturlista, är det i normalfallet inte möjligt att med framgång angripa uppsägningen som olaglig.
Ett yrkande om ogiltighet måste som regel, om det alls finns fog för ett sådant yrkande, framställas inom 14 dagar från uppsägningen. Det verkar dock som om du i det här fallet inte fått en ordentlig besvärshänvisning om hur du ska gå tillväga för att angripa uppsägningen och i sådant fall har du lite längre tid på dig.
Inom en månad från det att din anställning upphörde måste du invända till din arbetsgivare att din uppsägning är ogiltig. Samtidigt kan du även säga att du begär skadestånd för arbetsgivarens olagliga åtgärd.
Vill du kräva bara skadestånd och inte ha jobbet tillbaka har du fyra månader på dig att framställa anspråket räknat från uppsägningen eller, om besvärshänvisning saknas, från det att anställningen upphörde.
Går det så illa att frågan begärs prövad av domstol gäller även för detta olika tidsfrister.
Observera att svaret är givet utifrån förutsättningen att anställningsskyddslagen är tilllämplig. Enligt lagen om offentlig anställning, som i denna del omfattar statligt anställda, måste en uppsägning för att vara giltig ske skriftligt, paragraf 9. På det statliga området är sålunda inte muntliga uppsägningar giltiga.

Fakta

Har du något arbetsrättsligt bryderi du grubblar på? Skriv till Lag & Avtal. Du behöver inte ange ditt namn i tidningen, men redaktionen måste veta vem du är.
e-post: redaktionen@lag-avtal.se
postadress: Lag & Avtal, 106 12 Stockholm.

Våra experter:
Anders Sandgren
Jurist, f d förhandlingschef på Teknikföretagen
Erik Danhard
Advokatbyrån
Cederquist
Eva-Helena Kling
Translaw Advokatbyrå
Stefan Ruben
Berglund och Co Advokatbyrå
Dan Holke
Chefsjurist,
LO-TCO Rättsskydd

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen