Kan föräldralediga vägras semester?

2007-04-10 14:08  

Jag undrar om företaget som jag jobbar på får vägra mig min innestående semester på grund av att jag nu är föräldraledig. Företaget säger att jag måste avbryta min föräldraledighet för att de ska bevilja semester? Småbarnsförälder

Det finns flera olika lagar som anger när man har rätt att vara ledig från arbetet.
I föräldraledighetslagen finns det regler om när man har rätt att vara ledig för att vårda barn och för kvinnor även rätt till ledighet i samband med förlossningen.
Frågeställaren verkar vara ledig på heltid för att vårda ett barn som är under 18 månader. Barnet kan även vara äldre än så men då måste föräldern ta ut hel föräldrapenning från Försäkringskassan för att ha rätt att vara ledig. Man har inte rätt att få föräldrapenning samtidigt som man har semester, det vill säga för samma dagar.
Föräldraledighet är i viss utsträckning semesterlönegrundande. Föräldraledighet i samband med barns födelse är semesterlönegrundande upp till 120 dagar sammanlagt, eller 180 dagar för ensamstående. Den som är föräldraledig och vill ta ut semester måste anmäla det till arbetsgivaren. Man behöver inte avbryta sin ledighet för att ansöka om semester.
Arbetstagaren måste ange vilka dagar som han eller hon önskar ta ut sin semester. Eftersom arbetstagaren ändå skulle vara ledig denna tid torde arbetsgivaren inte kunna neka till semesterledigheten. För dessa dagar utgår då semesterlön enligt lag eller i förekommande fall kollektivavtal.
Om föräldraledigheten tekniskt sett ska anses ha avbrutits eller inte av semesterledigheten torde sakna praktisk betydelse. Det viktiga är att man inte kan få betalt för föräldraledighet och semester samtidigt, enligt kapitel 4 i lagen om allmän försäkring.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer