Kan vikarier anställas hur länge som helst?

2005-08-25 05:23  

Kan arbetsgivaren anställa vikarier för personer som vi lagt utanför bemanningsplaner och organisation, då dessa är långtidssjukskrivna och inte enligt både vår och arbetsgivarens bedömning, kommer att komma tillbaka till jobb.
Vi har till exempel en person som är halvtids förtidspensionerad och sjukskriven sedan flera år tillbaka. Personen i fråga går och väntar på beslut om heltids sjukersättning. Nu har företaget anställt en vikarie på heltid för denna person.
En annan person har fått tidsbegränsad sjukersättning i ett år, (ej heller denna person är med i bemanningsplan samt organisation) efter ett års frånvaro anställs en vikarie.
Är detta förenligt med lagen?
"Fackligt ombud"

Lagen om anställningsskydd bygger på tanken att tillsvidareanställning är huvudregel och att den som påstår att anställningen är tidsbegränsad måste bevisa det. Men lagen innebär också stora möjligheter att visstidsanställa, det vill säga tidsbegränsa anställningen. Vikariatsanställningar är vanliga och kan pågå under lång tid. Många kollektivavtal särskilt på tjänstemannaområdet innehåller också särskilda regler om vikariat.
För att en vikariatsanställning ska vara tillåten krävs i princip att vikariatet är knutet till en viss frånvarande person eller befattning. Det är dock möjligt att i exempelvis semestertid anställa en vikarie som vikarierar för olika personer efter hand under deras frånvaro.
Det är alltså fullt tillåtet att anställa en vikarie för en person som är anställd men av något skäl frånvarande från arbetet. Även om man på goda grunder kan anta att den frånvarande personen inte kommer tillbaka är vikariatet normalt tillåtet så länge den frånvarande personen har sin anställning kvar. Om vikariatet är knutet till en viss person och utformat så att det löper under denna persons frånvaro upphör vikariatet när den frånvarande personen återkommer.
I det exempel som anges i frågan är det således svårt att hävda att arbetsgivaren skulle vara skyldig att tillsvidareanställa aktuella personer så länge det finns anställda som är frånvarande på grund av sjukdom och vikariaten är knutna till dessa frånvarande personer. En annan bedömning kan bli aktuell endast om arbetsgivaren har försökt kringgå lagens regler. Ett exempel på det är att vikarien i större utsträckning och mera regelbundet sysselsätts med arbetsuppgifter som den frånvarande arbetstagaren inte skulle ha utfört.
Däremot finns det sedan några år en regel i anställningsskyddslagen som innebär att när en arbetstagare har varit anställd som vikarie hos en arbetsgivare i mer än tre år under de senaste fem åren så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Det innebär en spärr mot att en arbetstagare får gå som vikarie hur länge som helst.
Ett skydd för arbetstagaren ligger också i reglerna om företrädesrätt till återanställning. På så sätt får en vikarie företrädesrätt till återanställning när anställningen varat mer än sammanlagt 12 månader under de senaste tre åren.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna