Läkarförbundet: ”Vi behöver en ny instans för prövning”

2018-12-18 10:57 Tiina Demargne  
Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren hoppas att den föreslagna nämnden ska bli verklighet under nästa år. Foto: Jörgen Appelgren

– Ett beslut om oredlighet som får så allvarliga konsekvenser för forskarna borde kunna överklagas. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren som hoppas på upprättelse för de fyra forskarna.

Att det nu är den ideella stiftelsen Centrum för rättvisa som företräder de fyra forskarna i domstol och inte Läkarförbundet förklarar Heidi Stensmyren med att beslut om oredlighet formellt sett inte faller under Läkarförbundets arbetsrättsliga kompetens. Men den lokala läkarföreningen har stöttat forskarna och förbundet följer fallet noga.

Heidi Stensmyren anser att de fyra forskarna har gjort en viktig insats i avslöjandet av Macchiarini-affären.

– Att just de som visslar råkar vara de som pekas ut för oredlighet av samma institution är uppseendeväckande.

Läkarförbundets ordförande menar att Karolinska Institutet borde ha avvaktat tills den nya planerade ordningen med en mer rättssäker prövning av forskningsfusk införs.

– Det känns som att KI passade på att slå igen luckan så att de fyra forskarna inte ska få en chans att överklaga. Alla vet att beslut om oredlighet drabbar forskarna hårt i form av indragna forskningsmedel och liknande.

Heidi Stensmyren är rädd att oredlighetsbesluten sänker KI:s trovärdighet och motverkar arbetstagarnas lust att anmäla missförhållanden.

– Risken är att personal inte vågar uppmärksamma problem. Det blir svårare att komma till rätta med en repressaliekultur. Redan i dag är det svårt att forska för våra medlemmar som går på kortvariga och otrygga anställningar och ännu svårare för dem att våga anmäla missförhållanden.

Heidi Stensmyren hoppas att den lagrådsremiss som föreslår en särskild oredlighetsnämnd med möjlighet att överklaga ska bli verklighet nästa år.

– Vi ifrågasätter starkt att en anklagad inte ska kunna bemöta anklagelserna och inte heller kunna överklaga beslutet. Det borde vara allmängiltigt i en rättsstat.

Lag & Avtal har sökt KI, som via mejl svarar att man inte vill kommentera ärendet innan beslutet vunnit laga kraft.

Tiina Demargne

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer