Lavalpropp till riksdagen

2009-11-05 12:15 Johan Fock  

Regeringen lägger sin proposition med en anspassning av svensk lag efter EG-domstolens dom i Lavalmålet. Lagändringarna föreslås träda ikraft 1 april 2010.

Propositionen bygger på Lavalutredningen och det lagförslag som passerade Lagrådet med endast smärre detaljanmärkningar. Lagen innebär att fackliga stridsåtgärder bara får riktas mot företag med utstationerade anställda i Sverige under förutsättning att ett centralt svenskt branschavtal finns inom verksamhetsområdet. De svenska fackliga ingripandena begränsas till vissa områden – regeringen exemplifierar med lön, arbetstid och semester. Fackföreningarna måste också ta hänsyn till de utländska kollektivavtal som kan gälla även under de utstationerades arbete i Sverige.

Propositionen blir tillgänglig först nästa vecka då den lämnats till riksdagen.

Johan Fock

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer