Migrationsverket: Våra regler är rimliga

2020-06-09 10:54 Calle von Scheele  
Många av de nära 8 000 flyktingungdomar, varav nästa alla från Afghanistan, som berörs av gymnasielagen tar nu studenten och måste nu hitta ett stadigvarande jobb inom ett halvår om de ska få stanna i Sverige. De lär vända sig till Arbetsförmedlingen för stöd och hjälp. Foto: Anders Deros / Aftonbladet / IBL Bildbyrå och Anders Wilund / TT

Våra regler är rimliga. Det säger Migrationsverkets jurist Ellen Regebro. Myndighetens tolkning av gymnasielagen innebär mycket tuffare krav på flyktingar som söker jobb än för alla andra unga arbetssökande. Uppfylls inte kraven blir följden utvisning.

I fredags skrev Lag & Avtal om hur ensamkommande flyktingungdomar som söker jobb möter mycket hårdare krav än alla andra arbetssökande.

Många av de nära 8 000 flyktingungdomar som berörs av gymnasielagen tar nu studenten och måste nu hitta ett stadigvarande jobb inom ett halvår om de ska få stanna i Sverige.

Efter upprepade förfrågningar svarar nu Migrationsverket genom juristen Ellen Regebro på Lag & Avtals frågor.

Enligt den tillfälliga lagen ska de ungdomar som beviljas permanent uppehållstillstånd kunna försörja sig. I förarbetena till lagen framgår att det handlar om en varaktig försörjning.

I ett rättsligt ställningstagande har Migrationsverket tolkat detta som en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning som varar i två år.

Dessutom säger lagen att försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte får vara sämre än i kollektivavtal eller i praxis inom yrket eller branschen.

Hur ser du på möjligheten för en ensamkommande att bedöma om ett jobberbjudande uppfyller de rättsliga kraven för uppehållstillstånd?

– Den frågan kan vi från Migrationsverket inte svara på, säger Ellen Regebro, jurist på Migrationsverkets rättsavdelning.

Måste inte ert rättsliga ställningstagande vara möjligt att förstå och uppfylla för den enskilde?

– Ställningstagandet innehåller det övergripande bedömningar som Migrationsverket har gjort. I vissa avseenden finns mer konkret information på vår hemsida.

Även om det är svårt att bedöma om en anställning uppfyller Migrationsverkets krav kan den ensamkommande ungdomen inte räkna med stöd av juridiskt biträde när han ansöker om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

– Nej, de allra flesta som ansöker om detta uppehållstillstånd har inte rätt till ett offentligt biträde, säger Ellen Regebro.

I stor utsträckning försörjer sig ungdomar genom tillfälliga anställningar. De gäller hälften av alla unga under 25 år och utrikes födda är överrepresenterade i den gruppen.

Inom kommuner och regioner har när två tredjedelar av ungdomarna timanställningar och bara 16 procent fasta jobb.

Ändå kräver Migrationsverket tillsvidareanställningar eller visstid som pågår i minst 2 år för uppehållstillstånd.

– Migrationsverket måste kunna göra en bedömning om försörjningsförmågan är varaktig vid den tidpunkt när vi prövar anställningen. Då har vi satt detta som en rimlig utgångspunkt, säger Ellen Regebro.

Skulle det inte vara rimligt att utgå från hur ungdomar normalt försörjer sig?

– Det är väldigt svårt att svara på. Vi måste kunna bedöma om anställningen är varaktig. Ett sätt att visa det är att ha en anställning som varar i minst två år från det att vi fattar vårt beslut.

Hur bedömer ni provanställningar som är en inledning på en varaktig tillsvidareanställning?

– En provanställning kan inte bedömas varaktig under den tiden som en den löper. Det beror på att en sådan anställning kan avslutas utan att det finns sakliga skäl.

Menar ni att risken för uppsägning är för stor?

– Ja.

Hur bedömer ni då tillsvidareanställningsavtal i branscher där det råder stor risk för arbetsbristuppsägningar?

– Det görs en bedömning i det enskilda fallet och man kan behöva göra djupare utredningar i vissa fall, men det är svårt att svara generellt på frågan.

Den enskilde uppfyller alltså inte kraven för permanent uppehållstillstånd bara för att han har ett tillsvidareavtal?

– Generellt sett är det så att varaktighetskravet är uppfyllt när man har en tillsvidareanställning, men det kan finnas individuella fall där Migrationsverket kan behöva ställa kompletterande frågor.

Många ensamkommande lär vända sig till Arbetsförmedlingen för stöd och hjälp. Enligt förmedlingen ska den arbetssökande acceptera erbjudanden om lämpliga jobb, vilket i princip är alla jobb som man har kompetens för.

Den ensamkommande som får någon form av ersättning, till exempel aktivitetsersättning, riskerar avstängning om alla jobberbjudanden som inte uppfyller Migrationsverkets krav avvisas.

Hur ser du på att era krav i det rättsliga ställningstagandet krockar med Arbetsförmedlingens krav på lämpligt arbete?

– Det är också väldigt svårt att svara på. Migrationsverket tillämpar 17 paragrafen i tillfälliga lagen och de krav som finns för att få uppehållstillstånd på grund av den paragrafen. Förarbetena ger inget utrymmer för att ta hänsyn till en sådan sak.

Fullföljd utbildning och anställning

+ Den som är under 25 år kan beviljas permanent uppehållstillstånd om han eller hon fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande.

+ Den sökande ska kunna försörja sig genom anställning eller egen näringsverksamhet.

+ För att försörjningskravet ska anses uppfyllt krävs att inkomsten har viss varaktighet och bestå i minst två år efter Migrationsverkets beslut.

+ Det innebär att den sökande i första hand ska ha en tillsvidareanställning, i andra hand en visstid som varar i minst tvår år.

+ Lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor får inte vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

+ Om villkoren som ställs upp i lagen och Migrationsverkets rättsliga ställningstagande uppfylls ska permanent uppehållstillstånd beviljas. Det är fråga om en rätt till uppehållstillstånd.

Källa: Rättsligt ställningstagande SR19/2017, Migrationsverket

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen