Näringsministern: Vi inför snabbspår för nyanlända företagare

2016-07-14 00:00 Elsa Persson  
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. Foto: Jörgen Appelgren

5 frågor till närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

1. Hur viktigt är egenföretagande för sysselsättningen bland nyanlända flyktingar?

– Fler och växande företag är en viktig del av regeringens mål om hög sysselsättning bland nyanlända. Regeringen kommer att genomföra ett snabbspår för företagare, som syftar till att underlätta för nyanlända med erfarenhet av företagare att snabbt starta företag även i Sverige. I en undersökning som har gjorts bland nyanlända svarar 23 procent att de har drivit företag innan de kom till Sverige – bland gruppen nyanlända finns kunskap och kompetens som Sverige behöver. Regeringen arbetar också på andra sätt med att främja nyföretagande, till exempel genom att Almi får ökade resurser till företagsrådgivning till utrikes födda.

2. Är det bättre att ha eget företag med dålig lönsamhet än att leva på bidrag?

– Den svenska modellen bygger på att var och en gör sin plikt och tar de jobb som finns eller till exempel startar eget. Men alla har också rätt att få stöd från samhället att utveckla sin kompetens och kunna förverkliga sina drömmar. Hur var och en av oss väljer att finna vår försörjning är inget som jag som näringsminister har några åsikter om. Däremot ska alla i Sverige som kan arbeta också göra det. När det kommer till möjligheterna att kunna delta i Arbetsförmedlingens starta eget-program krävs det goda förutsättningar att driva företag. Det görs bedömningen om verksamheten kan bli lönsam och ge varaktig sysselsättning.

3. Vad gäller för stödet till andra grupper som står långt från arbetsmarknaden?

– Det är något vi tittar på. Många vill starta eget. De har idéer som de vill förverkliga eller stå på helt egna ben. Men det kan vara svårt att veta hur man gör, då det ofta kräver finansiering. Därför är det mycket bra att Arbetsförmedlingen erbjuder stöd till start av näringsverksamhet.

4. Hur viktiga är små- och enmansföretagen för sysselsättningen i Sverige?

– Att skapa fler jobb, särskilt inom små och medelstora företag är en av den här regeringens viktigaste prioriteringar. I dag arbetar runt 850 000 personer i företag med mindre än tio sysselsatta och vi siktar på att den siffran ska öka till väl över 900 000 inom några få år. Med den takt som vi håller i dag kommer vi att nå det målet.

5. Ska regeringen göra mer för att få folk att starta eget?

– Ja. Regeringen arbetar aktivt med att stärka insatserna för att få företag att starta, växa och exportera. Den kanske största utmaningen för de många små och medelstora företagen är bristande tillgång till finansiering. Det är bland annat därför vi strukturerar om det statliga riskkapitalet. Almi har också nyligen lanserat det nya Mikrolånet, som omfattar upp till 600 miljoner kronor till mikroföretag över hela Sverige. Med dessa insatser kommer utbudet av riskvilligt investeringskapital för svenska små och medelstora företag att öka, det är jag övertygad om.

Skattsedeln avgör

2015 fanns, enligt SCB, 865 122 registrerade företag utan anställda. 1994 var siffran 365 200.

F-skatt

Företagaren får själv betala in skatt och egenavgifter, och ansvara för att sätta in pengar till pension och försäkringar av de inkomster som företaget har.

Den vanligaste sortens egenföretagare är enmansföretag eller enskilda firmor.

A-skatt

Om du har en vanlig anställning betalar arbetsgivaren in skatt och arbetsgivar­avgifter för dig. Har arbetsplatsen kollektivavtal betalar arbetsgivaren även in premiepension och försäkringar.

FA-skatt

Om du har en FA-skattsedel kan du arbeta omväxlande som anställd med A-skattvillkor, och omväxlande som egenföretagare med villkor som gäller för F-skatt.

Prioriterade grupper för att starta eget

Arbetsförmedlingen har de senaste åren haft i uppdrag att prioritera insatser för arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden, även om den nya regeringen har svängt mot en bredare inriktning som börjar få genomslag.

Av dem som fick starta eget-bidrag 2015 utgjorde personer med funktionsnedsättning 18 procent, utomeuropeiskt födda 22 procent och kvinnor 46 procent av samtliga cirka 4  000 personer.

Almi har i sitt ägardirektiv att ge stöd till en procentuellt högre andel företagare som är kvinnor eller har utländsk bakgrund, än vad som finns på marknaden i övrigt. Kvinnor är generellt underrepresenterade bland dem som startar eget företag, och det här gäller särskilt kvinnor med utländsk bakgrund.

Källa: Arbetsförmedlingen, Almi

Elsa Persson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen