Nätverk för arbetsmiljörättsjurister bildades

2009-10-28 13:01 Mattias Davidsson  

Konferensen för arbetsmiljörättsjurister i Örebro i början av veckan fick minst ett konkret resultat. Deltagarna bildade ett nätverk som nästa gång kommer att träffas i Stockholm till våren med SKL som värd. Kammaråklagare Lotten Loberg berättade om svårigheterna med att få arbetsmiljöbrott bedömda som grova.

Örebro universitet med Maria Steinberg i spetsen ordnade på måndagen och tisdagen en konferens. De inbjudna arbetar alla med arbetsmiljölagstiftningen på olika sätt.

Här fanns både forskarna, parterna och Arbetsmiljöverket representerade.

Konferensen var ett tillfälle för en rad föredragshållare att berätta om sina respektive arbeten. Bland annat talade Mikael Sjöberg, generaldirektör i Arbetsmiljöverket, om arbetsmiljölagens ”inre kärna”.

- Det visslar alltid ändringsförslag runt en lag, men arbetsmiljölagens inre kärna måste vårdas. Missnöje med detaljer får inte tillåtas ändra hela lagen, sade Mikael Sjöberg.

Håkan Hydén, professor i rättssociologi vid Lunds universitet, gav en historisk tillbakablick om hur arbetsmiljölagstiftningen vuxit fram. En tongivande drivkraft till att liberala regeringar skapade Yrkesfarelagen och Yrkesinspektionen i slutet av 1800-talet var kommunistskräcken.

- Makten tillgriper ofta lagstiftning för att signalera att den bryr sig, sade Håkan Hydén.

Han påminde också om att medan det ute i ”praktiken” finns många kompetenta arbetsmiljörättare, så är disciplinen oerhört underrepresenterad på universitet och högskolor.

Kammaråklagaren Lotten Loberg talade om svårigheten att få arbetsmiljöbrott bedömda som grova. Själv har hon bara lyckats en gång. Doktoranden i arbetsmiljörätt Peter Andersson vid Göteborgs universitet, berättade om sin avhandling. Den har just nu arbetstiteln ”Arbetsgivarens ledningsrätt och omsorgsplikt – En rättsvetenskaplig studie om krav och kontroll i den psykosociala arbetsmiljön”. Arbetsrättsjuristen Johanna Lundqvist gav en bild av hur en stor kommun kan arbeta med arbetsmiljöfrågorna.

Konferensen var också ett avstamp för ett nätverk för personer som arbetar med arbetsmiljörätt. Nätverket ska vara öppet för en vidare krets än enbart jurister. Samtidigt finns det bland deltagarna en önskan att nätverket inte blir för stort och opersonligt. Ragnar Kristensson, arbetsmiljöjurist vid Sveriges kommuner och landsting (SKL) lovade att se till så att det blir en ny nätverksträff i Stockholm i vår.

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer