Ny lag ska förhindra spioner på företag

2019-04-02 10:37 Elsa Frizell  
Fredrik Agemark, chef på säkerhetsskyddet på Säpo. Foto: Björn Lindahl, Aftonbladet / TT-Bild

Främmande makt försöker värva informationslämnare på svenska företag och det sker genom raffinerade metoder. Den nya säkerhetsskyddslagen som gäller från 1 april omfattar nu även privata företag. Säpo råder hr- och säkerhetsansvariga att jobba närmare ihop.

Under senare år har hotbilden mot Sverige förändrats. Hotet är inte nödvändigtvis en väpnad konflikt utan handlar mer om påverkansoperationer, strategiska uppköp och elektroniska angrepp.

Framförallt ser Säkerhetspolisen, Säpo ett hot från Ryssland
-De är inte intresserade av att besegra Sverige militärt utan att påverka vårt land, och sårbarheter gör oss påverkbara. Vad händer till exempel om betalningssystem inte fungerar eller om elförsörjning slås ut? säger Fredrik Agemark enhetschef för säkerhetsskydd inom Säpo.

Säkerhetsskyddslagens syfte är att skydda skyddsvärda verksamheter i Sverige mot till exempel påverkan och skada från främmande makt och i den nya lagen skärps kraven. I och med avregleringen av det statliga monopolet har alltfler privata företag verksamhet som är viktig för att Sverige ska kunna fungera. Därför omfattas nu även dessa. Det handlar bland annat om skyddsvärda verksamheter i transportsektor, energisektorn och telekombranschen men även företag som utvecklar speciell teknik och har mikrobiologiska laboratorium, eller är underleverantörer till samhällsviktiga myndigheter.

Det är företagen själva som är skyldiga att analysera om man har skyddsvärd verksamhet och alltså omfattas av lagen.
-Vi måste ta detta på allvar. Det finns ett väldigt stort utbildningsbehov för att förstå att vi faktiskt kan bli utsatta för påverkan, säger Fredrik Agermark.

En del i säkerhetsskyddet är personalsäkerhet. Personer som ska jobba med säkerhetskänslig verksamhet måste vara pålitliga, lojala och lämplig för att jobba med säkerhetskänslig information. Det här handlar om information som ifall man röjer den kan skada Sveriges säkerhet. Här finns det risk att företag och myndigheter anställer spioner men även att redan anställda personer påverkas att lämna ut skyddsvärd information.

I Stockholm finns det, enligt Säpo, ett 15-tal länder som har särkilt utbildad personal som bedriver underrättelseverksamhet. Deras enda uppgift är att krama ur information om Sverige som de ska skicka hem.
-De har gått särskild utbildning för detta, de är fantastiskt duktiga på det man kallar social engineering, att kunna bli din kompis. De är otroligt duktiga att manipulera och det kan pågå i flera år.

Hr har en viktigt roll i säkerhetsarbetet betonar Fredrik Agemark. Det handlar om utbildningsfrågor, ledarskap, kulturfrågor och rekrytering.
-Man måste lära känna sina medarbetare, och ha uppfattning hur personen mår och trivs. När det går för långt och vi på Säpo börjar bakspåra detta då upptäcker man ofta att man sett indikationer tidigt. Det kan vara ett missbruksproblem, att personen har visat tendenser att vara illojal men att man sett mellan fingrarna. Ju tidigare man fångar upp det desto bättre. Detta blir många gånger en ledarskapsfråga.

Han råder hr och säkerhetsansvariga att arbeta närmare ihop.
-Ju mer känslig verksamhet du bedriver desto viktigare är ett nära samarbete. Men man får inte se detta som bara en säkerhetsfråga eller en personalfråga. Den här diskussionen måste börja i ledningsrummet.

-Man måste ta hänsyn till att detta förekommer. Bedriver man säkerhetskänslig verksamhet då måste man vara receptiv och förstå hur man kan skydda sig. Det är bara fantasin som sätter begränsningen.

Säkerhetsskyddslagen träder i kraft 1 april

  • Den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft den 1 april.
  • Den omfattar nu även privata företag som är skyddsvärd verksamhet.
  • Företagen måste bedöma om de har skyddsvärd verksamhet.
  • Personer som kommer i kontakt med känslig information måste säkerhetsprövas.
  • Företag och myndigheter har skyldighet att utbilda sin personal i säkerhetsfrågor.
  • Under våren kommer Säpo att ge ut vägledningar för hur företag och myndigheter kan arbeta.

Elsa Frizell

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer