Ny nämnd mot forskningsfusk

2019-03-01 13:46 Mikael Kindbom  

Regeringen vill införa en ny domstolsliknande nämnd som ska pröva misstänkta fall av forskningsfusk. Besluten ska kunna överklagas vilket inte är möjligt i dag.

Lag & Avtal har tidigare rapporterat om den planerade nyordningen för prövning av forskningsfusk. I en lagrådsremiss i somras föreslog den dåvarande regeringen en ny nationell oredlighetsnämnd dit universitet och samtliga högskolor skulle överlämna sina misstankar om forskningsfusk.  Planen var att nämnden skulle inrättas den första september i år.

På grund av den utdragna regeringsbildningen kommer nämnden, enligt en ny proposition, att kunna sätta igång först fyra månader senare, den första januari nästa år.

I dagsläget prövar varje universitet och högskola misstänkt forskningsfusk och besluten fattas av respektive ledning utan möjlighet att överklaga för den enskilde. Visselblåsarna i Macchiarini-affären drabbades av detta när de fälldes för fusk i somras. De överklagade men nekades en prövning i förvaltningsdomstolen. De driver nu frågan i kammarrätten och anser att den svenska ordningen strider mot Europakonventionen. Läkarförbundet driver också kravet på en överprövning av en oberoende nämnd.

Nu ser alltså nämnden ut att bli verklighet. Propositionen innebär i korthet:

• Universitet och högskolor ska inte längre utreda sig själva utan det ska alltid ske en oberoende utredning. En ny nämndmyndighet ska utreda och besluta om forskningsfusk.

• Regelverket, utöver universitet och högskolor, ska vidgas till att omfatta andra statliga myndigheter, kommuner och landsting och enskilda utbildningsanordnare.

• Krav på att en forskare ansvarar för att forskningen sker i enlighet med god forskningssed och att en forskningshuvudman har ett övergripande ansvar för att forskningen sker i enlighet med god forskningssed ska föras in lagen.

Regeringen pekar inte bara på enskildas möjlighet till en rättvis prövning utan belyser också riskerna för att universitet och högskolor mörkar fusket. Yttranden från expertgruppen för oredlighet i forskning är i det nuvarande systemet inte bindande för lärosätena som i många fall har tagit egna beslut som gått emot expertgruppens yttranden. Regeringen varnar för att universitets och högskolors värnande om det egna varumärket kan ”stå i motsatsförhållande till den opartiskhet de ska upprätthålla i sina utredningar om misstänkt oredlighet. Tilltron till lärosätenas utredningar kan därmed vara låg, även om utredningarna utförs på ett fullt sakligt korrekt sätt”.

Den nya nämnden ska utses av regeringen och kommer att bestå av en ordförande och övriga ledamöter med ersättare för var och en. Ordföranden och dennes ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare. De övriga ledamöterna ska ha vetenskaplig kompetens inom olika områden. Bland ledamöterna bör det också finnas dokumenterad erfarenhet av arbete med frågor om god forskningssed.

Utöver propositionen arbetar regeringen med ytterligare åtgärder för att bidra till att all forskning utförs i enlighet med god forskningssed, bland annat en översyn av etikprövningslagen.

Karl-Henrik Grinnemo, en av visselblåsarna bakom Macchiariniskandalen är dock inte nöjd. Till Dagens Nyheter säger han att det behövs en ny oberoende utredning för att ta lärdom av misstagen i samband med skandalen. En ny myndighet löser ingenting, enligt honom.

– Så länge det inte finns ett tydligt skydd för visselblåsare kommer ingen att anmäla. Dessutom kommer anställda på den nya myndigheten sitta på dubbla stolar med sina kopplingar till universitetsvärlden. Ingen vill kännas vid fusket och därför ser jag en risk att visselblåsare kommer att tystas ned, säger Karl-Henrik Grinnemo.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer