Nytt fackförbund inom kriminalvården

2020-12-21 11:36 Carl von Scheele  

Ett nytt förbund har bildats för personal inom kriminalvården efter interna motsättningar inom Fackförbundet ST. Men utbrytarna får svårt att slå sig fram till förhandlingsbordet. Huvudavtalet i den statliga sektorn sätter stopp för det.

Den första december bildades Svenska Kriminalvårdsförbundet av några fackliga aktivister på anstalten i Ystad, som gått ur TCO-förbundet ST.

– Ystad är vår bas, men vi välkomnar medlemmar från hela landet, sa förbundets talesperson Patricia Hertz till Ystads Allehanda, som var först att rapportera om det nya förbundet.

Även om förbundet skulle lyckas locka över en stor del av de anställda inom kriminalvården får det svårt att företräda sina medlemmar.

– Det är väldigt svårt att bilda en fackförening på detta sätt och tro att man kan få de rättigheter som etablerade fack har. Detta gäller med särskild styrka på det statliga området, säger Claes Stråth, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Fackliga rättigheter 1965

Fackförbunden i den statliga sektorn fick 1965 fackliga rättigheter, som var mer långtgående än i många andra länder, men villkoret var en sträng reglering av vilka som fick sitta vid förhandlingsbordet. 

 

Kollektivavtalsförhandlingar på central och lokal nivå får enbart utövas av tre fackliga motparter till den statliga arbetsgivaren, enligt huvudavtalet för sektorn.

På TCO-sidan är representanten OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, där ST är dominerande part. Akademikerna förhandlar i Saco-S och kollektivanställda i LO-förbundet Seko.

Ordningen med enbart tre parter som tecknar avtal var en grundläggande förutsättning när de statliga tjänstemännens fick förhandlingsrätt på 1960-talet, understryker Stråth.

– Jag har svårt att se att staten som arbetsgivare skulle kunna medverka till att träffa ett avtal med det nya förbundet.

Läs mer: Kriminalvården backar i avtalsbråk

Bakgrunden till det nya facket är interna motsättningar inom ST:s avdelning för kriminalvården. Konflikten bestod av samarbetssvårigheter och maktkamp, men också av ett fall med sexuella trakasserier som blev polisanmäld.

I höstas fungerade arbetet i avdelningsstyrelsen så pass dåligt att ST:s förbundsstyrelse tog över dess uppgifter.

– Förbundsstyrelsen fick många samtal och nödrop. Alltför många mådde dåligt och avdelningen klarade inte av att göra vad den skulle. Därför förklarade vi avdelningen vilande och har satt in en mängd stödinsatser. Vi hoppas att avdelningsstyrelsen ska fungera nästa år, säger Britta Lejon, förbundsordförande i ST.

Lejon beklagar

Hon beklagar att de förtroendevalda i Ystad har beslutat att bilda ett nytt förbund.

– Jag hopas att de så småningom kommer till andra slutsatser, men jag har förståelse för om man vill göra något när det har varit så infekterat.

Sedan 1965 har regeringen endast tillåtit två undantag från huvudavtalets reglering av vilka som är parter på det statliga området. På Skogsvårdsstyrelsen har LO-förbundet GS-facket rätt att lokalt företräda medlemmar, men ingen förhandlingsrätt på central nivå. Det andra undantaget gäller AP-fonderna, som har fått rätt att tillhöra annan arbetsgivarorganisation än Arbetsgivarverket.

– De båda beviljade undantagen förutsatte regeringsbeslut. Jag tror inte att medarbetarna på kriminalvården i Ystad har klart för sig hur svårt det är att i staten få förhandlingsrätt, säger Britta Lejon.

I Sverige är organisationsgraden hög och kollektivavtalen täcker 90 procent av arbetstagarna. De etablerade fackförbunden har därför en stark ställning.

Ovanligt med nya förbund

– Det är väldigt ovanligt att nya förbund bildas, säger professor Anders Kjellberg vid Lunds universitet.

De mest kända exemplen är Hamnarbetarförbundet, Lokmannaföreningen och Flygteknikerföreningen.

– Lokmannaföreningen upphörde förra året och bestod då till en stor del av pensionärer. Det lyckades aldrig få ett eget avtal, säger Kjellberg.

Flygteknikerna bildades i mitten av 1970-talet och blev en förening inom Saco-förbundet SRAT. Länge var Transport ensam avtalsslutande part för teknikerna, men för tio år sedan blev förbundet part i det centrala avtalet och samförhandlar numera med Transport.

Hamnarbetarförbundet bröt sig ur Transport på 1970-talet och stred för ett eget kollektivavtal i flera decennier. Förra året nådde de sitt mål, efter uppmärksammade stridigheter i Göteborgs containerhamn.

Har andrahandsavtal

Avtalet är likalydande med Transports avtal, men är ett så kallat andrahandsavtal. Det stod klart efter en dom i Arbetsdomstolen i november.

I den privata sektorn styr det först tecknade avtalet, i det här fallet Transports avtal för hamnarna, villkor och löner för alla anställda på området. Ett annat förbund kan inte tränga undan det först tecknade avtalet genom ett eget avtal.

Förbund med andrahandsavtal har bland annat rätt till mbl-förhandlingar med arbetsgivaren och rätt att utse skyddsombud, men ingen möjlighet att påverka löner och villkor.

Liksom andra bedömer professor Anders Kjellberg att det nya förbundet i kriminalvården har små möjligheter till inflytande.

I Sverige är det lätt att bilda ett nytt fackförbund. Det krävs inget tillstånd. Om tre personer går samman, skriver stadgar och sätter sig i styrelsen är den ideella organisationen bildad.

Paragraf 6 i mbl avgör om organisationen är ett fackförbund. Organisationens syfte ska vara att tillvarata arbetstagarnas intressen och det ska framgå av stadgarna. Den ska också ha medlemmar och en styrelse. Några fler krav ställs inte i lagen.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Carl von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer