Olauson om Naturvetarna: ”Uppseendeväckande”

2021-11-05 11:38 Calle von Scheele  

ARBETSGIVARFRÅGOR. Fackförbundet Naturvetarna har blivit medlem i arbetsgivarorganisationen Fremia. Uppseendeväckande, säger Erland Olauson, medan Claes Stråth ser det som rationellt och självklart att söka stöd i rollen som arbetsgivare.

– Vi behövde se över vårt arbetsgivarstöd. Då tycker vi det är lämpligt att bejaka den svenska modellen och bli medlem i en arbetsgivarförening, förklarade Per Klingbjer, förbundsdirektör på Saco-förbundet Naturvetarna, inträdet i Fremia.

Men de lokala fackliga företrädarna på förbundet ser medlemskapet som problematiskt. Det kan även uppstå jävsituationer. Därför bör arbetsmarknadens parter förhålla sig självständiga gentemot varandra, anser den lokala akademikerföreningen.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

 

Fackligt medlemskap hos motparten bedöms på helt olika sätt av de två erfarna arbetsrättsexperter som Lag & Avtal har talat med. Frågan är om fackliga förbundsledningar ska klara arbetsgivarfrågor genom den egna kompetensen i förbundet, eller kan söka stöd utanför förbundshuset hos advokatbyråer och arbetsgivarorganisationer.

– Många tvister på förbundskanslier handlar om en eller flera anställda. De har organiserat sig i en facklig organisation, som i dessa fall ger stöd till medlemmarna. Då är det väl rimligt att den andra parten, arbetsgivarsidan, söker stöd för sin uppfattning, säger Claes Stråth, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet, statlig utredare och van förhandlare.

Läs också: Naturvetarna går med i Fremia – "Man måste hålla isär vilka hattar man har på sig"

Alternativen för förbundsledningen i rollen som arbetsgivare är kontakter med en advokatbyrå eller att ha ett löpande stöd från en arbetsgivarorganisation.

– Naturvetarna har en poäng när de säger att vi är också arbetsgivare. Det är självklart att en facklig organisation kan behöva stöd i den rollen. Då är det mer en praktisk fråga hur man löser detta, om man köper tjänster på stan eller får den servicen i mer organiserad form.

Men borde man inte klara detta själva mot bakgrund av all kompetens som finns i arbetsmarknadsfrågor på varje förbund?

– Bara respektive förbund kan svara på om de har tillräcklig kunskap. Den ena delen är den direkta kunskapen. Den andra är risken att hamna i dubbla positioner, därför att förbundet agerat på ett visst sätt till stödet för sina medlemmar och därefter intar en annan ståndpunkt som arbetsgivare i förhållande till sina anställda, förklarar Claes Stråth.

Hur påverkas förtroende för förbundet om man är medlem hos motparten?

– Innehållet i medlemskapet eller serviceavtalet är avgörande enligt min bedömning.

Arbetsgivarorganisationen Fremia, som är fristående från Svenskt Näringsliv, har utvecklat en konstruktion där företrädare från fackförbund inte är valbara i de demokratiska församlingarna eller kan påverka organisationens arbetsgivarepolitik.

Naturvetarna riskerar ändå att hamna i en besvärlig sits eftersom förbundet också finns på områden där det möter Fremia i fackliga förhandlingar.

När Erland Olauson, tidigare vice ordförande, kanslichef och avtalssekreterare i LO, tar del av nyheten blir han förvånad. Inom LO och det socialdemokratiska partiet, har man haft en annan lösning sedan många år.

Här finns Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation, AFO, som handläggs på LO-kansliet men är en egen juridisk person. AFO skriver kollektivavtal för de anställda i de olika organisationerna. Motparten är Handels, som organiserar personal på LO-förbundens kanslier och partiorganisationens kanslier.

– Jag ska inte sätta betyg på Naturvetarnas val, men jag tycker det var rätt uppseendeväckande, säger Erland Olauson.

– I ärlighetens namn var det tillräckligt svårt att hålla isär rollerna när jag som företrädare för AFO förhandlade med Handels, som samtidigt var medlem i LO.

Förhandlingsorganisationen inom arbetarrörelsen var ett sätt att ha rågång mellan arbetsgivarrollen och det fackliga arbetet.

– Ja, det är viktigt för de anställda i förbunden och det socialdemokratiska partiet att ha kollektivavtalsreglerade villkor, säger Olauson.

På Saco vill man inte lägga sig i hur de olika medlemsförbunden sköter sina arbetsgivarroller. Saco-ordföranden Göran Arrius gör endast ett kort uttalande i mejl till Lag & Avtal.

– På en övergripande nivå ser Saco att det är viktigt att vi som fackliga organisationer är goda arbetsgivare. Saco har inte tagit ställning till hur – det är upp till varje förbund.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen