Poliser osäkra om reglerna för bisysslor

2019-09-26 14:55 Ann Olrin  

Det är inte ovanligt att polisers extraknäck blir fall i Arbetsdomstolen. Nu visar en undersökning som Polismyndighetens internrevision gjort att många poliser är osäkra och att chefer sällan informerar om vilka regler som gäller för bisysslor.

Knappt 40 procent av de som svarade i enkäten visste i vilka situationer de ska anmäla en bisyssla till arbetsgivaren för att få den prövad, skriver Polistidningen.

”Vad som gäller gällande bisysslor har jag aldrig någonsin fått information om och då började jag jobba som polis 2004”, svarade till exempel en av de tillfrågade.

Enkäten besvarades även av chefer inom polismyndigheten och bland dem svarade merparten nej på frågan om de aktivt informerar sina medarbetare om reglerna för bisysslor.

Läs mer: AD-domar om polisers bisysslor

Senaste fallet som Lag & Avtal bevakade och vilket togs upp i Arbetsdomstolen, för drygt ett år sedan, handlade om en kvinnlig polis. Hon arbetat ideellt med en organisation för misshandlade kvinnor. Den gången kom AD fram till att hon inte kunde jobba som polis om hon fortsatte med det.

Hr-avdelningen arbetar för närvarande med att ta fram en rutin för hur informationen ska förbättras. Arbetet ska vara slutfört innan året är slut.

Strikt regelverk för polisers bisysslor

Det är Polislagen i kombination med Lagen om offentlig anställning som gör att regelverket kring polisers bisysslor, extraknäck och andra typer av arbete och uppdrag vid sidan av anställningen är väldigt strängt hållet.

Det gäller särskilt sysslor som kan beröra polisens verksamhet, har juridisk anknytning, omfattas av sekretess och som kan vålla förtroendeskada.

Enligt Polismyndighetens Handbok bisysslor får en polis till exempel inte:

• Jobba extra som ordningsvakt, parkeringsvakt, väktare eller butikskontrollant.

• Sälja eller montera lås, larm och andra säkerhetsanordningar.

• Ägna sig åt auktionsverksamhet.

• Ha bisysslor inom hotell, restauranger och motsvarande ställen.

• Arbeta inom socialtjänst, vård, behandlingshem och kriminalvård.

Att driva yrkesmässig trafik som kräver trafiktillstånd eller att vara föreståndare i sådan verksamhet har generellt sett inte ansetts förenligt med bisysslobestämmelserna. Att arbeta i affär är godtagbart, men inte att vara delägare i livsmedelsbutik på tjänstgöringsorten.

Hur många poliser det är som har en bisyssla vid sidan av sitt vanliga jobb är okänt. Det är bara poliser i chefsställning som är skyldiga att anmäla bisysslor, övriga behöver göra det först efter begäran.

Källor: Polismyndighetens Handbok bisysslor och HR-avdelningens riktlinjer för handläggning av bisyssla samt Lag&Avtal nr 3 2018.

Ann Olrin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer