PTK befarar låsningar i lasförhandlingarna

2020-05-19 12:59 Göran Jacobsson  
Martin Wästfelt, förhandlingschef för Unionen och PTK. Foto: Karin Wesslén / TT

Det gnisslar i det fackliga samarbetet i lasförhandlingarna. PTK oroar sig för att förhandlingarna blivit mer låsta och att andra fackliga företrädare inte längre är beredda att ändra särskilt mycket i dagens regler. PTK uppmanar också regeringen att pausa lagstiftningsarbetet.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson bekräftar på sätt och vis hans oro. Han säger att det pågår en diskussion inom LO och beslut om lförhandlingarna om Las, lagen om anställningsskydd, tas i augusti.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson sa nyligen att Coronakrisen visar att reglerna för anställningsskydd inte behöver mjukas upp. Enligt honom kan ingen längre säga att det är svårt att säga upp folk i Sverige.

PTK:s förhandlingschef Martin Wästfelt uppfattar det som att flera nu med hänvisning till Coronakrisen inte längre kan tänka sig samma regelförändringar som tidigare och inte vill gå med på ökad flexibilitet vid uppsägning.

– Det är inte bara LO utan även vissa tjänstemannafack har uttalat sig på liknade vis.

Han är försiktig i sina uttalanden och vill inte gå in på någon mer konkret kritik av uttalanden och fackliga organisationer. Han säger att han inte vill recensera LO:s uttalanden och ageranden och att han har respekt för LO:s beslutsprocess och också vill avvakta vad LO beslutar i augusti då LO kommer diskutera las-förhandlingarna.

- För oss i PTK är det viktigt att säga att vi står fast vid överenskommelsen mellan parterna från i december. Vi vill hitta ett system med mer flexibilitet åt arbetsgivarna vid uppsägning för att få bättre anställningsskydd för visstidsanställda, kompetensutveckling och omställning, säger Martin Wästfelt.

LO:s Torbjörn Johansson säger:

– Vår demokratiska process kommer att styra hur vi agerar. Och vi har hela tiden strävat efter att få bort visstidsanställningarna och hyvlingarna. Vi vill också ha större möjlighet till omställning.

19 december förra året kom fack och arbetsgivare överens om en avsiktsförklaring för de fortsatta förhandlingarna om anställningsskyddet. Grundtanken är att arbetsmarknadens parter ska styra över spelreglerna på arbetsmarknaden. Det är LO, PTK och Svenskt Näringsliv som står bakom avsiktsförklaringen.

Under våren har arbetsgrupper arbetat med reglerna för anställningsskydd, omställning och arbetslöshetsförsäkring. Tanken är att förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare ska återupptas i augusti.

Hos LO har det i alla fall tidigare funnits motsättningar om las-förhandlingarna. Fem LO-förbund - Kommunal, Byggnads, Seko, Fastighets och Målarna hoppade i december av las-förhandlingarna med PTK och Svenskt Näringsliv med argumentet att man inte ville ändra på reglerna om saklig grund.

Läs mer: Fack vill skrota las-utredning

Även bland tjänstemannafacken har det funnits invändningar. Vårdförbundet och Lärarförbundet röstade i TCO mot avsiktsförklaringen. Lärarnas riksförbund lämnade förhandlingarna i början av december.

LO:s styrelse ställde sig i början av maj bakom kravet på att lagens regler om saklig grund vid uppsägning inte ska ändras. Styrelsen tog ställning till kongressmotioner och beslutet att inte ändra på bestämmelserna om saklig grund var i styrelsen enhälligt och utan reservationer. Beslutet har medfört att Kommunal nu är öppet för att ändra sig om avhoppet från förhandlingarna.

Martin Wästfelt säger att det aldrig handlat om att ta bort saklig grund i uppsägningsreglerna.

– Vi vill inte byta till ett system som bygger på avgångsvederlag.

LO kommer att ha en digital kongress i mitten av juni. Huvuddelen av frågorna skjuts framåt till en tidpunkt när det är möjligt att ha en kongress. Tanken är dock att behandla frågor om las-förhandlingarna på ett extra representantskap i augusti.

Vid sidan om förhandlingarna pågår en statlig utredning. Den tillsattes för ett år sedan. Utredningen är en del av januariavtalet mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna. 

Utredningen ska lägga förslag på fyra områden:

- fler undantag från turordningsreglerna i LAS

- stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställning

- lägre kostnader för mindre företag vid uppsägning

- bättre balans i anställningsskyddet mellan personer med olika anställningsvillkor.

Utredningens förslag kommer att läggas fram 1 juni.

PTK:s Martin Wästfelt vill att regeringen ska skjuta på lagstiftningsarbetet:

– För att vi ska få tid att hitta en förhandlingslösning.

LO:s Torbjörn Johansson går ett steg längre och säger att utredningen borde skrotas:

– Den skulle aldrig ha startats. Det är inte mer flexibilitet som behövs. Det visar Coronakrisen tydligt. Visstidsanställda har inget skydd.

Saklig grund

Enligt lagen om anställning måste en uppsägning vara saklig grundad och det kan vara arbetsbrist eller personliga skäl. Personliga skäl kan bland annat kan vara misshandel, stöld, arbetsvägran eller olovlig frånvaro.

Hyvling

Hyvling innebär att en arbetsgivare ger en anställd färre arbetstimmar.

Göran Jacobsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer