Ryanairkonflikten kan bli AD-fall

2018-08-14 12:52 Mikael Kindbom  

Svensk Pilotförening planerar inga nya stridsåtgärder mot Ryanair efter strejken på fredagen. Lag & Avtals EU-rättsexpert Erik Sinander pekar på möjligheten att få strejken prövad i Arbetsdomstolen. Det skulle i så fall kunna vara första steget mot svenska villkor.

– I dagsläget ifrågasätter ingen lovligheten i stridsåtgärderna men om Ryanair skulle göra sådana uttalanden kan det vara en möjlighet att vända sig till Arbetsdomstolen, säger Martin Lindgren, ordförande i Pilotföreningen.

En av tvistefrågorna mellan flygbolaget och piloterna är vilket lands lagar och regler som ska gälla när anställningsavtal ingås. Ryanair har hittills hänvisat till de irländska reglerna. Och i enlighet med anglosaxisk rätt vill bolaget skriva ett så kallat recognition agreement som innebär ett ömsesidigt erkännande av båda parter och dess företrädare. Problemet är bara att Ryanair med hänvisning till konkurrensrätten inte vill tillåta de svenska fackliga företrädarna att vara med om de arbetar på andra konkurrerande bolag.

– Det är naturligtvis ohållbart att en stor del av pilotföreningens företrädare inte skulle få någon insyn eller rådgöra i frågor som rör Ryanair, säger Martin Lindgren.

Han menar i stället att MBL täcker upp alla de förhållningsregler som skulle gälla om parterna tecknade ett recognition agreement. Genom att få till ett kollektivavtal och därigenom koppla på MBL skulle saken vara löst. Men dit är det långt.

Frågan är om det finns andra metoder än att strejka för att få till en lösning. Till att börja med anser Erik Sinander att Ryanair måste gå med på att andra länder än Irland ska kunna avgöra tvister. Och att olika nationella lagar kan vara tillämpliga.

– Ryanair kan inte i sina anställningsavtal styra tvister till irländska domstolar med bindande verkan, säger han.

Anställningsavtalen med Ryanair hänvisar alltså ensidigt till irländsk domstol och irländsk rätt.  Och genom att kollektivavtal inte finns går de anställda miste om en rad rättigheter. Men Erik Sinander som får medhåll av Martin Lindgren menar att både nationell rätt och EU-rätt slår fast att det inte går att avtala bort svensk rätt på det här sättet.

– Det är bara en skrämseltaktik att skriva så i anställningsavtalen, säger han.

Men vad ska pilotfacken göra om Ryanair vägrar ge sig trots de kännbara stridsåtgärderna med inställda flyg som följd? Erik Sinander pekar på möjligheten för det svenska pilotfacket att gå till Arbetsdomstolen i Sverige och få fastställt att strejken var lovlig i enlighet med svensk rätt, bland annat den svenska regeringsformen.

– På det sättet får vi ett intressant besked om hur EU:s internationellt privaträttsliga lagvalsregel för stridsåtgärder ska tillämpas på stridsåtgärder vidtagna i Sverige.

Och Martin Lindgren är inte alltså inte främmande för detta.

– Nej, skulle Ryanair försöka ta detta till domstol, exempelvis på Irland, kan vi kräva att få saken prövad i svensk domstol.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer