Trafikverket trotsar beslut i avvaktan på nya regler

2018-08-10 14:06 Mikael Kindbom  
Brita Hybbinette, Trafikverkets förhandlingschef.

Trafikverket köpte för två år sedan ut en anställd som vunnit en överklagan till Statens överklagandenämnd. I ett färskt fall valde verket att strunta både i nämnden och i JK:s kritik. – Mycket tveksamt, säger Jerk Wiktorsson, ordförande i ST:s klubben men ledningen försvarar sig.

I går berättade Lag & Avtal om kritiken från Justitiekanslern sedan Trafikverket struntat i att ställa kandidater mot varandra när man tillsatte en projektingenjör. Den som gick miste om tjänsten valde att vända sig till JK som kritiserade verket. ”Det finns mot denna bakgrund skäl för Justitiekanslern att understryka vikten av att en underinstans tolkar och tillämpar en överinstans beslut på ett lojalt sätt” skrev JK.

I en mailad kommentar till Lag & Avtal försvarar Trafikverkets förhandlingschef Brita Hybbinette agerandet och menar att verket inte har något val när tjänster redan har tillsatts.

”Givetvis är Trafikverket angeläget om att följa gällande regelverk. I denna fråga finns det dock en problematisk kollision mellan civilrättslig reglering och den förvaltningsrättsliga. Mot bakgrund av AD:s domar från 2016 och 2018 i aktuell fråga, är det angeläget med en utredning och klargöranden från politikens sida. Detta gäller särskilt frågan om hur arbetsledningsbeslut ska betraktas.”.

AD har i de aktuella domarna gett arbetsgivarna mer eller mindre fritt spelrum när det gäller att rätta sig efter överklagandenämndens beslut. Domstolen pekar på att anställningsavtal är civilrättsligt bindande även om det också är ett slags offentligrättsliga beslut som kan överklagas.

Jerk Wiktorsson berättar att verket i ett fall för ett par år sedan ingick ett förlikningsavtal med en sökande som gick miste om en tjänst men fick rätt hos överklagandenämnden. En årslön kostade uppgörelsen.

Han säger att han som fackligt aktiv i cirka 30 år varit med och löst liknande med en helt annan respekt för överklagandenämnden.

– Förr visste den som sökte jobbet att han eller hon kunde bli av med tjänsten om beslutet överklagades. Det låg liksom i sakens natur.

Men om den som felaktigt fått en tjänst vägrar släppa den återstår, menar ST:s ordförande, att anställa båda.

– Och sedan får man väl konstatera arbetsbrist och göra en turordningskrets i så fall.

Jerk Wiktorsson anser att ”det är för billigt” att sätta sig över både överklagandenämnden och JK.

Jerk Wiktorsson är inte helt främmande för förhandlingschefens resonemang om bindande civilrättsliga anställningsavtal och det finns en otydlighet i detta men menar att det får orimliga konsekvenser.

– Man undrar vad man i så fall ska med överklagandenämnden till om man kan strunta in dess beslut.

Men inte ens Justitiekanslern ser rättsläget som solklart.

”Alla myndigheter är naturligtvis skyldiga att följa lagen och det är innebörden i JK:s beslut. Men jag delar förhandlingschefens uppfattning att det när det gäller överklagandenämndens beslut finns problem som kan beskrivas som en kollision mellan olika regelverk och att det behövs klargöranden som torde behöva göras genom politiska beslut” skriver hon i ett mail till Lag & Avtal.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer