Transports uteslutning av SD:are kan strida mot lag

2018-10-08 15:23 Mikael Kindbom  
– Generella uteslutningar på grund av att man är aktiv i Sverigedemokraterna är olämpligt och strider mot våra grundläggande rättigheter, säger Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap, Örebro universitet. Foto: Santérus

Transportarbetareförbundet vill utesluta en medlem i Kiruna för att han är aktiv i Sverigedemokraterna. Frågan är om det är tillåtet. – Det kan strida mot rätten att tillhöra en förening i Europakonventionen och vår grundlag, säger Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap och expert på Europakonventionen.

Transport är tydligt med sin syn på Sverigedemokraterna. Flera medlemmar har uteslutits genom åren för att de varit aktiva i Sverigedemokraterna. För den som vill veta vad Transport står i frågan erbjuds en särskild flik på förbundets hemsida där man förklarar sitt förhållningssätt i SD-frågan.

Av informationen framgår att beslutet om uteslutning av aktiva Sverigedemokrater togs första gången av förbundsstyrelsen 2005. Kongressen 2007 fastställde beslutet som fick fortsatt stöd av kongressen 2012 och sedan dess alltjämt är gällande. Senast i ett fall i Kiruna där Sverigedemokraternas toppnamn till kommunfullmäktige Mats Fredlund fått beskedet om uteslutning. I förra veckan erbjöds han att yttra sig om förbundets åtgärd.

Transport menar att Sverigedemokraternas politik strider mot själva grundidén med facket där ”alla - oavsett hudfärg, religion och etnisk bakgrund – tillsammans tar kampen för villkoren på arbetsmarknaden”.

Följden av SD:s politik, menar Transport, blir att arbetare ställs mot arbetare vilket in sin tur leder till splittring och försvagning.

Men har Transport rätten på sin sida? Enligt vad Lag & Avtal känner till har ingen uteslutning ännu prövats i domstol. Enligt professor Joakim Nergelius krävs ganska mycket för att utesluta en medlem ur en förening, även en fackförening. Enligt artikel 11 i Europakonventionen och de grundläggande rättigheterna som räknas upp i regeringsformens andra kapitel har alla rätt till föreningsfrihet.

För att utesluta en medlem ur en förening krävs, menar Joakim Nergelius, antingen att man beter sig på ett sätt som strider mot föreningens stadgar eller gör sig skyldig till ett grovt brott eller liknande.

– Generella uteslutningar på grund av att man är aktiv i Sverigedemokraterna är olämpligt och strider mot våra grundläggande rättigheter, menar han.

De hänvisningar Transport gör till kongressbeslut och allmänna skrivningarna om allas lika rättigheter i stadgarna räcker inte, enligt professorn, för att ligga till grund för en uteslutning.

– Det är vagt och opreciserat, alldeles för allmänt hållet. Det krävs en viss konkret precisering om vad medlemmar inte får bryta mot för att det ska hålla.

Transport utesluter inte vanliga medlemmar eller folk som röstar på SD. Det krävs någon form av politisk aktivitet, som att man företräder SD i en folkvald församling som till exempel kommunfullmäktige, kyrkofullmäktige eller riksdagen. Även de personer som står på valbar plats på en kandidatlista till en sådan församling samt personer som deltar aktivt i Sverigedemokraternas förtroendemannakår riskerar att uteslutas.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen