Två läkare krävs på 6 miljoner efter forskningshaveri

2019-01-18 09:51 Mikael Kindbom  
För en av de två läkarna som fick ansvaret för studierna öppnade sjukhuset ett konto där hela forskningssumman, 15 miljoner kronor, sattes in. Foto: Henrik Montgomery / TT-Bild

(Uppdaterad) Två läkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna krävs av landstinget på över 6 miljoner kronor sedan ett forskningsprojekt med ett amerikanskt bolag havererat. Tingsrätten har gått med på att säkra tillgångar hos läkarna som dock har överklagat till Arbetsdomstolen.

Upprinnelsen till tvisten är ett forskningssamarbete mellan Karolinska universitetssjukhuset i Solna och det amerikanska företaget Iovance Biotherapeutics. Sjukhuset skulle utföra kliniska studier och fick 1,6 miljoner dollar, motsvarande nästan 15 miljoner kronor, i ersättning för det.

Enligt avtalet som tecknades i september 2016 var sjukhuset skyldigt att dokumentera och rapportera studierna till det amerikanska företaget. Vid brott mot avtalet skulle forskningspengarna betalas tillbaka.

För en av de två läkarna som fick ansvaret för studierna öppnade sjukhuset ett konto där hela forskningssumman sattes in. Samma läkare hade också tillgång till ett forskningskonto med pengar från sjukhuset som fick användas i projektet.

Under början av 2017 uppstod frågetecken kring projektet. Sjukhusets eget forskningscenter som är inrättat för att underlätta för de kliniska studier som bedrivs på sjukhuset började sätta press på de två läkarna. Syftet var att få fram rapporter om projektet för att uppfylla sjukhusets informationsskyldighet enligt avtalet.

I juni sjukskrev sig plötsligt båda läkarna och den 6 september samma år skickade det amerikanska bolagets jurister ett brev till Karolinska universitetssjukhuset med budskapet att sjukhusets rapporterings- och dokumentationsskyldighet grovt åsidosatts att ett antal förfrågningar till den ansvarige läkaren ignorerats och att rättsliga åtgärder kunde komma att vidtas.

Anklagelserna mot läkarna som senare sa upp sig bekräftades i en intern utredning på sjukhuset. Karolinska universitetssjukhuset granskade också hur forskningspengarna använts och hävdar att läkarna brutit mot sjukhusets instruktioner och mot avtalet med Iovance Biotherapeutics. På det sättet har två miljoner kronor tagits ut från kontona och använts på ett felaktigt sätt. Dessutom hävdar landstinget att läkarna under sina sjukskrivningar gjort långa affärsresor och ägnat sig åt sina privata bolag.

Landstinget har på grund av avtalsbrotten tvingats betala tillbaka 15 miljoner kronor till det amerikanska bolaget. Landstinget kräver läkarna på cirka 6,2 miljoner kronor och anser att de båda gjort sig skyldiga till trolöshet mot huvudman alternativt att den ena varit medhjälplig till sådant brott.

Läkarna anser att de inte kan bli skadeståndsskyldiga för ett projekt som misslyckats. De uppger sig ha levererat tekniken för projektet och ett antal dokument har upprättats för det. Ett stort antal möten ska ha ägt rum mellan läkarna och sjukhusets forskningscenter. Dessutom har läkarna skrivit vetenskapliga artiklar om projektet. Att tester inte har blivit av förklarar de med att sjukhusets cellodlingslabb inte haft tillräckligt med resurser. De förnekar att de gjort affärsresor under sina sjukskrivningar.

Läkarna påpekar slutligen att de är arbetstagare och privatpersoner. Det arbete de har utfört har skett inom ramen för deras respektive anställningar hos Karolinska. Som arbetsgivare och myndighet har det ålegat sjukhuset att utöva tillsyn och kontroll över deras arbete och att reagera för det fall arbetsgivaren hade några synpunkter på  någon del av det arbete som utfördes.

Läkarna förlorade i första ronden mot landstinget. Landstinget vill säkra tillgångar motsvarande de 6,2 miljoner kronorna genom så kallad kvarstad. Det har Stockholms tingsrätt sagt ja till men beslutet har överklagats till Arbetsdomstolen. 

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer