Aktuell EU-rätt

2022-10-04 15:00
Lag & Avtals EU-rättsexpert Erik Sinander är jur. dr på Stockholms universitet. Foto: Staffan Westerlund

KURS. Under året som har gått har EU-domstolen meddelat viktiga prejudikat om bland annat kollektivavtalsreglering, diskriminering och arbetsrättslig preskription. Erik Sinander redogör för dessa domar och vilken påverkan de kan tänkas ha på svenska förhållanden

Den 27 januari 2023 med Erik Sinander får du en genomgång av EU-domstolens praxis under det senaste året.

När: Fredag 27 januari 2023.

Var: Fleminggatan 7.

Tid: 9.00-12.00 med efterföljande lunch. Registrering och kaffe från kl 08.30.

Pris: 3995 kr exkl. moms.

Medverkande: Erik Sinander, jur.dr. Stockholms universitet. Redaktör för Lag & Avtals bevakning av arbetsrättsliga domar från EU-domstolen och svensk expert för European Labour Law Network.

Fråga experterna

Tidningen