Avtalsrörelsen 2023

HRF vill avskaffa anställningsformen "Enstaka dagar"

Anställningsformen 'Enstaka dagar' finns i Gröna Riksavtalet som reglerar arbete inom hotell- och restaurang.
Anställningsformen "Enstaka dagar" finns i Gröna Riksavtalet som reglerar arbete inom hotell- och restaurang.

Visstidsanställningsformen ”Enstaka dagar” i kollektivavtalet Gröna Riks fortsätter att vara ett stridsäpple mellan Visita och Hotell- och Restaurangfacket. HRF vill avskaffa anställningsformen men Visita hävdar att den behövs.

Visstidsanställningsformen ”Enstaka dagar” i kollektivavtalet Gröna Riks har länge orsakat gnissel mellan Visita och Hotell- och Restaurangfacket HRF. Arbetsgivarorganisationen hävdar att anställningsformen behövs för att klara av arbetsanhopningar. Fackförbundet yrkar nu i avtalsrörelsen på att ”Enstaka dagar” stryks helt ur avtalet. I avtalsrörelsen 2020 tillfogades, efter förslag av medlare, en särskild regel så att de centrala parterna efter förhandling skulle kunna temporärt blockera missbruk av anställningsformen. En förutsättning var att något av Visitas medlemsföretag ”konsekvent och grovt bryter” mot förutsättningarna för anställningsformens användande. Nu när avtalsperioden är till ända kan parterna konstatera att inget företag har hindrats från att använda ”Enstaka dagar”.

– Vi har haft ett större antal centrala förhandlingar i frågan. Vi har bolag som brutit mot regeln med flera tusentals arbetstimmar där Visita inte anser att det bryter mot kollektivavtalet, säger HRF:s förbundsordförande Malin Ackholt.

HRF anser att anställningsformen, som funnits i avtalet under lång tid, från början var riktad väldigt specifikt till festvåningsverksamhet.

– Det var en väldigt begränsad målgrupp. Men nu är det arbetsgivare som missbrukar den så att det faktiskt blir en huvudregel. Vi har satt upp staket och gjort förändringar i den här paragrafen i varje avtalsrörelse sedan 2007. Men nu är det dags för anställningsformen enstaka dagar att utgå så att vi får bort daglöneriet i vår bransch, säger Malin Ackholt.

Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn vill analysera HRF:s yrkande närmare innan han bemöter HRF:s argumentation.

– Men jag kan säga att anställningsformen är ett viktigt verktyg för att kunna hantera beläggningssvängningar. Det finns ett tydligt behov av anställningsformen ”Enstaka dagar”, säger Torbjörn Granevärn.

Anställningsformen "Enstaka dagar" får användas

  • om arbetstiden inte går att schemalägga,
  • om det föranleds av arbetets oregelbundna beskaffenhet och
  • när arbetsgivaren har ett tillfälligt behov av arbetskraft.

Vid konstant arbetskraftsbehov som kan schemaläggas är arbetsgivaren, enligt kollektivavtalet, skyldig att erbjuda tillsvidareanställning.

Visita och HRF växlade yrkanden fredagen 10 februari. Gröna riksavtalet, som omfattar nära 200 000 arbetstagare, löper ut 31 mars.

Fakta "enstaka dagar"

Enighet i central förhandling krävs

Ur Gröna Riks: "De centrala parterna kan vid central förhandling komma överens om att ett bolag temporärt ska undantas från rätten att använda sig av anställningsformen anställning för enstaka dagar. Fråntagandet av ovanstående rätt kan aktualiseras om de centrala parterna bedömer att bolaget konsekvent och grovt bryter mot kollektivavtalets förutsättningar för att använda sig av anställningsformen. Fråntagande av rättigheten gäller under den tid och vid den/de enhet/er som parterna överenskommer.”

Relaterade artiklar: