3 AD-mål om sociala medier

2014-12-14 23:00 Anna de Lima Fagerlind  

1. Lokförare kränkte personer på debattforum

Parter: Svensk Lokförarförening stämde Almega Tjänste­förbunden och SJ AB.

En lokförare på SJ avskedades efter att han skickat mejl om missförhållanden i arbetsmiljön till SJ:s ledning. Mejlen innehöll angrepp på personer och publicerades också på Lokförarföreningens öppna debattforum på internet. Lokföraren fick veta att arbetsgivaren ansåg att hans språkbruk inte var acceptabelt, men fortsatte ändå. Arbetsdomstolen ansåg att lokföraren ut­talat sig kränkande och nedvärderande, och att hans agerande innebar att han grovt åsidosatte sina åligganden mot arbetsgivaren. Därför hade arbetsgivaren rätt att av­skeda honom.

Dom: 57/11, Mål A 76/10

2. Farbror Blå fick rätt att blogga

Parter: Polisförbundet stämde staten genom Rikspolisstyrelsen.

En polis avskedades när det kom fram att han under en utlandstjänstgöring startat en blogg under pseudonymen ”Farbror Blå”. Han berättade polishistorier i jagform, en del hade sexistiska inslag. Arbetsdomstolen ogiltigförklarade avskedandet. Om en statligt anställd, som använt sin yttrandefrihet, ska bli av med jobbet på grund av samarbetssvårigheter ställs höga krav på skälen. Polismannen hade inte en utpräglad förtroendeställning. Han lät en fiktiv karaktär komma till tals i bloggen och uttryckte inte åsikter i eget namn. Han hade inte skrivit inläggen i tjänsten, och hade heller inte låtit det framstå som det. Dom: 74/11, Mål A 156/10

3. Sexanspelningar på Facebook inte grund för uppsägning

Parter: Norrlands En­treprenörs­gymnasium överklagade en friande tings­rättsdom mot en rektor.

Norrlands Entreprenörsgymnasium sa upp rektorn på grund av att han lagt ut bilder med sexanknytning på sin facebooksida. Rektorn hade också gått med i nio sexrelaterade facebookgrupper skolan ogillade.

Arbetsdomstolen fastställde tingsrättens dom. Norrlands Entreprenörsgymnasium hade inte rätt att säga upp sin rektor. Även en person i hans position har rätt att på fritiden offentligt uttrycka åsikter, tankar och känslor. Det finns inget som tyder på att rektorn har haft för avsikt att skada skolans rykte genom agerandet på facebook.

Dom: 25/12, Mål B 88/11

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer