Tidningen

4 frågor till Jon Erik Dølvik...

... forskare vid norska Fafo som leder det stora samnordiska forskningsprojektet om den nordiska arbetslivs­modellen. Nu har förändringarna i arbets­livet i Norden kartlagts. Forskningen finansieras av Nordiska ministerrådet.

Publicerad
1. Ni har tittat på hur anställningsformerna i de nordiska länderna har förändrats. Vad har hänt? – Vi blev överraskade av hur små förändringarna har varit sedan 2000. Det ser ungefär lika ut i alla nordiska länder. Cirka 70 procent har fortfarande heltids- och fastanställningar. Atypiska anställningar, inklusive deltidsarbete, har inte blivit så vanligt som det ibland låter. Sverige sticker ut med den högsta andelen visstid i Norden. – En del branscher är mer utsatta, till exempel hotell- och restaurangbranschen och städbranschen. Ovanliga anställningar är också vanligare bland kvinnor, unga och invandrare. 2. Vilken inverkan har plattformsbaserade företag haft på den nordiska modellen? – Ungefär 1–2 procent arbetar då och då för ett plattformsbaserat företag. Företagen organiserar arbetet på ett nytt sätt och upp­löser arbetsgivar- och arbetstagarbegreppet. På så vis kan de vara ett hot för den nordiska modellen. Men det finns plattformsbaserade företag som vill anpassa sig till modellen och tecknar kollektivavtal. 3. Vad kan man dra för slutsatser av det? – Det går ännu inte att säga om det blir vanligare med kollektivavtal eller om det handlar om undantag. Det finns förutsättningar för arbetsmarknadens parter och myndigheterna att påverka åt vilket håll utvecklingen går. 4. Hur är det att leda projektet? – Det är inspirerande och spännande! Jag tycker att det är väldigt fint att de nordiska myndigheterna samlar krafterna och tar ett större komparativt perspektiv. Projektet berikar den nationella forskningen och sätter också Norden på kartan i den internationella debatten om arbete. ’The future of work’ har blivit ett nytt buzzword.

Är du inte prenumerant?
Skaffa en prenumeration och få omedelbart tillgång till det alternativ du väljer.

SE VÅRA ERBJUDANDEN

Redan prenumerant? Aktivera ditt konto här