AD: 365 dagar på ett år

2019-12-27 00:00 Elisabet Örnerborg  

Mannens visstidsanställning borde ha övergått i en tillsvidareanställning efter 721 dagar, enligt Las regel om att den som arbetat sammanlagt två år under en femårsperiod ska få fast jobb. Det ansåg Fackförbundet ST – men Linnéuniversitetet menade att det fattades tio dagar. Nu har Arbetsdomstolen svaret.

När någon varit anställd på allmän visstid i sammanlagt två år under en femårsperiod ska det tillfälliga jobbet övergå i en tillsvidareanställning enligt Las. Men hur ska de två åren räknas?

Mannen som arbetade som projektassistent hade haft både korta och långa visstidsanställningar på Linnéuniversitetet sedan den 1 juni 2014. Den 20 maj 2018 borde hans visstidsanställning ha övergått i en tillsvidare­anställning, eftersom han då hade varit anställd i sammanlagt 721 dagar, ansåg Fackförbundet ST. Efter­som han inte blev fast anställd den dagen betraktade förbundet det som ett avskedande.

Förbundet räknade de två åren under en femårsperiod som krävdes för fast jobb som 24 månader x 30 dagar + 1.

Universitetet ansåg i stället att de månader som ingick i de två åren skulle räknas kalendervis, alltså som 28, 29, 30 eller 31 dagar. Med det sättet att räkna hade mannen inte kommit upp i två år den 20 maj 2018. Det krävdes ytterligare tio dagar.

ST: Avskedandet ska förklaras ogiltigt. Staten genom Linnéuniversitetet ska betala ekonomiskt skadestånd och 150 000 kronor i allmänt skadestånd till projektassistenten.

Staten: Projektassistentens visstidsanställning gick inte över till en tillsvidareanställning den 18 maj 2018. Samtliga yrkanden bestrids.

Arbetsdomstolen: Målet har avgjorts utan huvudförhandling. Kvalifikationstiden i anställningsskyddslagens paragraf 5a anges i år. En rent språklig tolkning av begreppet år innebär 365 dagar och 366 dagar när det var fjärde år är skottår. En rent språklig tolkning av lagtexten ”sammanlagt mer än två år” leder till slutsatsen att det krävs en anställningstid om sammanlagt minst 731 dagar (365 x 2 + 1). För att komma till en annan slutsats krävs att det finns stöd för ett annat beräkningssätt i lag eller förarbeten. Det finns det inte och inte heller finns det någon vägledande rättspraxis.

Sammantaget finner Arbetsdomstolen att ett år har 365 dagar. Av praktiska skäl bör skottår behandlas som vanligt kalenderår. För omvandling till en tillsvidareanställning krävs en sammanlagd anställningstid på 731 dagar. Mannens allmänna visstidsanställning övergick alltså inte till en tillsvidareanställning den 20 maj 2018.

AD avslår förbundets talan. Fackförbundet ST ska ersätta staten för dess rättegångskostnader på 104 265 kronor, varav 100 000 kronor är ombudsarvode. Två domstolsledamöter är skiljaktiga. De anser att sammanlagt mer än två år ska ha inträffat efter 721 dagar (24 månader x 30 dagar + 1 dag). En sådan tillämpning ligger också i linje med uttalandena i prop 1973:129 sidan 248 om att man i 12-månadersfallet av praktiska skäl bör utgå från en normalmånad om 30 dagar.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna