AD ändrar tingsrättsdom: Skådespelaren var anställd

2021-04-07 10:00 Lena Gunnars  
Teatern Ö2 var tvungen att avbryta verksamheten på grund av pandemin. En skådespelare drog teatern till domstol om huruvida han var anställd eller inte. Bilden är från teaterns uppsättning av Lars Norén Sanning och konsekvens. Foto: José Figueroa

ARBETSRÄTT. Teatern Ö2 var otydlig om anställningsformen när de anlitade en skådespelare för en teaterpjäs som avbröts på grund av pandemin. Teatern tvingas nu betala lön till skådespelaren, enligt en dom från AD.

En privatperson hade överklagat en dom från Stockholms tingsrätt. Motpart var teaterföreningen Ö2. Saken gällde en lönefordran. Bakgrunden var att skådespelare under tre månader skulle medverka i en teaterpjäs. Men på grund av pandemin ställdes de planerade föreställningarna in efter premiären den 9 mars 2020. Skådespelarens medverkan i pjäsen blev då kortare, bara från den 2 januari till den 9 mars 2020.  Ö2 betalade den 21 februari 2020 ut ett belopp på 24 970 kronor till skådespelaren, som en inkomst av tjänst.

Skådespelaren väckte talan i tingsrätten och menade att han varit arbetstagare hos Ö2.  Han yrkade därför på lön och semesterersättning till och med den 9 mars 2020.  Ö2 bestred yrkandena och menade att skådespelaren inte varit arbetstagare, utan uppdragstagare. Därför skulle han inte ha lön utan gage. Bara den första delen av gaget skulle betalas ut om inte alla föreställningar spelades, menade föreningen. Tingsrätten höll med föreningen om att skådespelaren inte hade varit någon arbetstagare och avslog därför hans yrkanden.

Skådespelaren överklagade domen till Arbetsdomstolen, AD. Där yrkade han att föreningen skulle betala ut lön på totalt 13 450 kronor från den 25 mars 2020 och på 5 082 kronor från den 24 april 2020 samt semestersättning på 4 623 kronor från den 2 mars 2020.

Enligt skådespelaren kom parterna överens om en lön på 48 000 kronor för hela avtalsperioden, 2 januari-26 mars. Eftersom skådespelaren arbetade fram till 9 mars 2020 har han rätt till lön i proportion till den del av avtalsperioden som han arbetat, hävdade han. Han menade vidare att eftersom föreningen i februari betalat ett belopp om 24 970 kronor skulle han ha rätt till lön med ytterligare 13 450 kr.

AD bedömer att det finns förhållanden som talar för att skådespelaren var anställd, men även för att det varit ett uppdragsförhållande. AD menar att inget visat att parterna varit överens om att skådespelaren skulle utföra arbetet som uppdragstagare. I utredningen framgår att föreningen utgick från att alla medverkande skulle vara uppdragstagare. Men AD konstaterar att det varken i skriftlig eller muntlig bevisning eller i förhör med Ö2:s företrädare framgår att det skulle ha gjorts klart för skådespelaren innan avtalet träffades. Ännu mindre att han skulle ha accepterat detta.

Vid en helhetsbedömning kommer Arbetsdomstolen fram till att skådespelaren var arbetstagare. Han har rätt till lön för sitt arbete till och med den 9 mars 2020. Tingsrättens dom ska därför ändras. AD slår fast att skådespelaren som arbetstagare har tjänat sammanlagt 38 420 kronor. Han har även rätt till semesterersättning motsvarande tolv procent av det beloppet, det vill säga 4 610 kronor.

Ö2 ska även ersätta skådespelaren för hans rättegångskostnader.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer