AD-domare anlitas som skiljedomare

2018-09-20 00:00 Mikael Kindbom  
Sören Öman. Foto: Jörgen Appelgren

Smidigt. Sören Öman är både domare i Arbetsdomstolen och skiljedomare.– Skiljeförfaranden är smidigare eftersom de inte styrs av så många regler, säger han.

Lagen om skiljeförfaranden består av ett sextiotal bestämmelser, att jämföra med den detaljrika rättegångsbalken som är indelad i ett sextiotal kapitel.

Det gör att Sören Öman tillsammans med parterna lägger upp skiljeförfarandet på ett smidigt sätt i processens inledning. Ibland är det inte ens nödvändigt att ha en muntlig förberedelse eller huvudförhandling som är regel i vanliga domstolar.

Den så kallade muntlighetsprincipen gäller inte, utan skiljedomen kan grundas på det skriftliga materialet utan att det behöver upprepas muntligt.

– Det skriftliga underlaget brukar vara väldigt bra eftersom ombuden oftast är skickliga, säger Sören Öman som uppträder som skiljeman både i särskilda nämnder på arbetsmarknaden och i enskilda fall där den anställde har en ledande position med skiljeklausul.

Skiljedomaren måste uppträda så att han eller hon till varje pris undviker risken att bli jävig. Skulle det inträffa går det nämligen inte att byta ut skiljemannen så som i en vanlig domstol.

– Därför kan jag inte vara så aktiv i mina frågor till parterna som jag är i domstolen. Men jag måste naturligtvis ställa frågor kring saker som är motsägelsefulla eller oklara i det skriftliga materialet, förklarar Sören Öman.

Sören Öman menar att ett skiljeförfarande kan gå snabbt om parterna vill det. Det snabbaste han avgjort ett ärende på är två veckor. Ibland har arbetsmarknadens parter tagit in skilje­klausuler i kollektivavtal för vissa frågor som bör avgöras snabbt medan andra frågor får avgöras i domstol.

Skiljenämnden för Arbetsmarknadsförsäkringar

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar ägs av arbetsmarknadens parter och avgör endast tvister som rör arbetsmarknadsförsäkringar, såsom:

* trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

* tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

* avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

* omställningsförsäkring innehållande försäkring om avgångsbidrag (AGB) och omställningsstöd

* avtalspension inklusive premiebefrielseförsäkring

Skiljenämnden avgör även tvister som gäller motsvarande arbetsmarknadsförsäkringar på det kommunala området (TFA-KL, AGS-KL).

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar får in och avgör mellan 80 och 100 ärenden per år.

De vanligaste ärendena rör TFA/TFA-KL – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer