AD planerar att döma i liknande mål – trots resning till HD

2022-10-13 17:41 Calle von Scheele  

Den unika begäran om resning i domen mot Emmaboda Glas stoppar inte Arbetsdomstolen från att döma i liknande mål mot företaget. I två fall där Unionen har stämt väntas dom senare i denna månad sedan arbetsgivarnas begäran om vilandeförklaring avslagits.

Fallet med Emmaboda Glas är både unikt och synnerligen komplext. På över 50 år har resning i domar från Arbetsdomstolen bara beviljats av Högsta domstolen fyra gånger. I dessa resningar har det handlat om invändningar mot enskilda delar i domarna, som vem av parterna som ska betala rättegångskostnaderna eller om preskriptionstiden har respekterats.

I det här fallet hävdar arbetsgivarna i sin resningsansökan att Arbetsdomstolen inte följt lagen när den dömt i krav på lönefordran vid rekonstruktionen av Emmaboda Glas. Om domen står fast kommer framtida rekonstruktioner försvåras oerhört, hävdar arbetsgivarna också. De vill se en helt annan bedömning av tvisten.

Trots att Högsta domstolen inte lär ta beslut i frågan resning förrän i slutet av året eller först nästa år väntas Arbetsdomstolen avkunna dom i liknande fall rörande Emmaboda Glas om ett par veckor.

Arbetsgivarna begärde målet vilande redan i somras, men i slutet av augusti avslogs kravet av Arbetsdomstolen utan annan motivering än att det inte finns skäl för en vilandeförklaring. Protokollet är undertecknat av domstolens chef Cathrine Lilja Hansson, som inte vill uttala sig om vad som ligger bakom beslutet.

På arbetsgivarsidan ser man det som anmärkningsvärt att Arbetsdomstolen avslog dess begäran om resning eftersom målen avser samma rättsfråga som resningsansökan gäller.

– Det borde ha varit av synnerlig vikt för Arbetsdomstolen att avvakta Högsta domstolens avgörande i frågan om resning. Det är extra viktigt eftersom domstolen är första och sista instans när arbetsmarknadens parter är inblandade i målet, säger Lisa Wastelius, chefsjurist på IKEM.

Hon anser också att deras medlemsföretag Emmaboda Glas hamnar i en märklig situation när Arbetsdomstolen på nytt prövar samma rättsfråga som bolaget vill ha resning i.

Motparten, Unionen, ville inte ha målet vilande. Förbundet ansåg domen som resningsansökan gäller vara välskriven och utan uppenbara felaktigheter samt klargörande för rättsläget. Arbetsdomstolen kan inte heller göra en egen bedömning av en process om resning i Högsta domstolen. Därför skulle målet, som pågått i 15 månader, inte förklaras vilande, enligt fackets argumentering.

När Arbetsdomstolen avslog begäran om vilandeförklaring hänvisade den till rättegångsbalkens kapitel 32, paragraf 5. En vilandeförklaring kan beviljas om det är av synnerligen vikt för målet att en fråga i en annan rättsprocess först avgörs, säger paragrafen bland annat. Varför resningsansökan inte var av synnerligen vikt för målet anger inte Arbetsdomstolen i sitt avgörande.

De aktuella tvisterna i Arbetsdomstolen handlar om lönefordran, semesterersättningar och dylikt. Frågan är vad av detta som ska ingå i ackordet vid en rekonstruktion och då täckas av den statliga lönegarantin.

Själva kärnfrågan är vad som händer med fordringar när verksamheten fortsätter efter att en rekonstruktion har beviljats.

Då ska nämligen bolaget betala för det arbete som utförs av de anställda. Om de anställda sägs upp och arbetsbefrias är uppsägningslönen en sådan fordran som uppstått före beslutet om rekonstruktion och ska ingå i ackordet.

Men i fallet där arbetsgivarna begärt resning hade arbetstagaren fortsatt att arbeta för Emmaboda Glas. Då ansåg domstolen att en del av uppsägningslönen var en fordran som uppstått efter beslutet om rekonstruktion och skulle betalas av bolaget. Det var den del av uppsägningslönen som inte täcktes av lönegarantin och som gällde slutet av uppsägningstiden.

Efter att IF Metall vunnit den tvisten för en medlems räkning väntar tjänstemannaförbundet Unionen på utslaget i samma fråga för två av sina medlemmar. Det är Arbetsdomstolens dom i dessa fall som väntas om ett par veckor.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen