AD prövade inte slöjan

2003-09-09 23:00  

Företaget hade redan anställt en annan person när den muslimska kvinnan fick veta att hon inte kunde bära huvudduk på det jobb hon sökt. Då gäller inte förbudet mot etnisk diskriminering, slår en enig arbetsdomstol fast. (10 september 2003)

Företaget, DemÅplock, har cirka 650 timanställda som arbetar vid behov. Arbetsuppgifterna består bland annat av att plocka upp och demonstrera varor i olika butiker. När företaget får ett uppdrag ringer regionchefen till någon av dem som hon har på en lista över intresserade personer. Den som tackar ja till ett sådant erbjudande får en tidsbegränsad anställning.
Tvisten i arbetsdomstolen gäller en muslimsk kvinna som bär huvudduk. Hon ringde till regionchefen för att få jobb. De bestämde att träffas dagen därpå och diskutera ett kommande uppdrag som DemÅplock fått. När de träffades fick kvinnan veta att hon inte kunde ha de kläder hon hade på sig om hon skulle demonstrera varor. Kvinnan vände sig till ombudsmannen mot etnisk diskriminering (se också L&A 2/2003)
I arbetsdomstolen hävdade företaget att en annan person redan anställts för uppdraget när kvinnan och regionchefen träffades. DO ifrågasatte detta eftersom kvinnan varken i förväg eller vid mötet fått veta det. Chefens förklaringar, att hon inte fått tag på kvinnan före mötet och att hon inte ville berätta för kvinnan inför annan personal och kunder att hon inte fått jobbet, godtas av AD. Domstolen tycker dock att det är märkligt att anse det mer känsligt att berätta att en tjänst tillsatts med annan sökande än att kommentera en persons klädsel.
Enligt lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering är det förbjudet att diskriminera arbetssökande under hela anställningsförfarandet. Eftersom företaget i det här fallet betraktade kvinnan som eventuellt aktuell för en framtida anställning, ansåg DO att anställningsförfarandet fortfarande pågick. Det håller inte AD med om. Domstolen skriver att kvinnan ska jämställas med demonstratriserna som finns på företagets lista. Dessa kan inte automatiskt betraktas som arbetssökande utan snarare som personer som gjort förfrågan om ledigt arbete. Därmed omfattas de inte av lagens skydd mot diskriminering, slår AD fast.
Inte heller måste alla arbetssökande ha blivit underrättade om att den tjänst de sökt är tillsatt för att anställningsförfarandet ska betraktas som avslutat, skriver domstolen.
Domen kommer att refereras i L&A nr 8/2003.
AN

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer