AD ska ta ställning till vilotid för tågpersonal

2021-01-11 13:40 Elisabet Örnerborg  
"Jag hoppas att Arbetsdomstolen ska komma fram till att vår tolkning är den korrekta, nämligen att regeln om 11 timmars vila endast gäller vid schemaläggning men att den kan frångås om något oförutsett inträffar", säger Almegas arbetsrättsliga expert Lars Bäckström.

PÅ GÅNG I AD. Seko har stämt SJ AB för att ha brutit mot en bestämmelse i kollektivavtalet att vilotiden ska vara minst elva timmar. Målet ska snart avgöras i Arbetsdomstolen.

En nedriven kontaktledning på sträckan mellan Karlstad och Kristinehamn ledde till att tåget fick ledas om och det i sin tur ledde till försening. Efter den arbetsperioden den 12 april 2020 fick inte tågpersonalen sin rättmätiga elvatimmarsvila. I stället för en planerad vilotid på drygt 12 timmar kom vilotiden att bli lite drygt 10 timmar.

Hur ska kollektivavtalet tolkas i en sådan oförutsedd situation? Den 14 januari skulle AD ha hållit huvudförhandling i mål A 26/20, men på grund av pandemin planeras förhandlingen ske senare i vår.

Almegas arbetsrättsjurist Lars Bäckström är ombud för SJ AB:

Varför har ni inte kunnat förlikas med Seko?

- Det här är ju en kollektivavtalslösningsfråga och ett värde för parterna att få veta vad som gäller.

Vad hoppas du att huvudförhandlingen ska ge svar på?

- Jag hoppas att Arbetsdomstolen ska komma fram till att vår tolkning är den korrekta, nämligen att regeln om 11 timmars vila endast gäller vid schemaläggning men att den kan frångås om något oförutsett inträffar. Ordalydelsen i avtalet stöder vår tolkning. I rubriken står det att bestämmelsen gäller den ordinarie arbetstidens förläggning. Det står att när man planerar arbetet ska vilotiden finnas med. Att det sedan händer något oförutsett ligger utanför.

Vilken betydelse kommer domen att få för er och för den övriga arbetsmarknaden?

- Oavsett vad domen blir, måste parterna anpassa sig till den. Jag vill inte uttala mig om vad den kommer att få för betydelse för andra, det här är så speciellt eftersom det är en svårplanerad verksamhet.

Förbundsjuristen Marie Nordström på LO-TCO Rättsskydd är ombud för Seko.

Varför har ni inte kunnat förlikas?

- Parterna i avtalet har helt olika uppfattningar av vad den här bestämmelsen innebär.

Vad hoppas du att huvudförhandlingen ska ge svar på?

- Det blir ett klargörande av vilken tolkning som är den riktiga. Jag hoppas förstås att Arbetsdomstolen ska dela Sekos uppfattning att det är Sekos tolkning av vad den aktuella bestämmelsen innebär som är den rätta, det vill säga att arbetstagarna enligt bestämmelsen har en rätt till 11 timmars vila mellan arbetsperioderna och att avtalet innebär att arbetsgivaren i praktiken måste säkerställa detta.

Vilken betydelse kommer domen att få?

- Ytterst är elvatimmarsvilan en fråga om hälsa och säkerhet. Domen kommer att bli principiellt viktig för avtalsområdet.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer