Advokat: Låt bara stora tingsrätter döma i arbetsrätt

2018-09-20 00:00 Mikael Kindbom  

Kompetens. Låt vissa specialiserade tingsrätter ta hand om landets samtliga arbetsrättsliga mål. Det föreslår advokat Johan Månsson som tycker att många domstolar håller för låg klass inom arbetsrätt.– Det är för rättsosäkert i dag, säger han.

Nyligen avgjorde Arbetsdomstolen ett fall (Dom nr 49/18) med bedömningar rörande konkurrensklausuler och påståenden om lojalitetsbrott. I tingsrätten dömdes fyra arbetstagare som hoppade av en låsfirma och startade konkurrerande verksamhet till sammanlagt knappt 3 miljoner kronor i vite och skadestånd för brott mot konkurrensklausuler och lojalitetsbrott.

I AD revs hela domen upp förutom att en av avhopparna fick betala vitet på 720 000 kronor.

– Varbergs tingsrätt missade grundläggande saker i arbetsrätten genom att till exempel döma ut skadestånd till alla fyra för brott mot kollektivavtalet trots att det inte fanns något kollektivavtal, säger Johan Månsson, advokat med inriktning på arbetsrätt och delägare på Rosengren Advokatbyrå i Göteborg som företrädde arbetstagarna i AD.

Han pekar vidare på AD:s dom från förra året (Dom nr 57/17) där en konkurrensklausul bedömdes som skälig i Uddevalla tingsrätt och ett bolag som sysselsatte pensionärer stoppades. I AD ansågs klausulen oskälig och konstaterades ”närmast syfta till att hindra marknadskonkurrens”.

I ett tredje exempel, som visserligen är från en större domstol, hade tingsrätten trots uppenbar arbetsbrist i ett litet familjeföretag beslutat interimistiskt att anställningen skulle bestå tills slutligt avgörande i stället för till uppsägningstidens utgång i enlighet med vad arbetsgivaren yrkade.

Enligt uppgifter som Lag & Avtal tagit fram avgjorde Uddevalla tingsrätt inte ett enda arbetsrättsligt mål förra året, 2016 blev det ett mål och året dessförinnan två mål. Varbergs tingsrätt har i snitt avverkat tre arbetsrättsliga mål per år de senaste fem åren.

– Min uppfattning är att nyttan med att man har flera mål per år är att man lär sig praxis och hävdvunna principer om exempelvis lojalitetsplikten och arbetsledningsrätten som inte kommer till uttryck i lagstiftningen, uppger Johan Månsson.

Och Ibland måste ledning hämtas i kollektivavtalen, vilket enligt Johan Månsson är extremt sällsynt i tingsrätterna, vilket i sin tur bäddar för ytterligare svårigheter.

– De bland mina kolleger som inte jobbar med arbetsrätt går alltid till oss specialister om det kommer ett sådant ärende.

Är det möjligt att lära upp sig på arbetsrätt teoretiskt utan att behöva avgöra så många mål?

– Till en viss gräns, men du måste nå en viss frekvens på dömandet för att få en känsla för nyanserna, annars kan det bli rättsosäkert. Införandet av prövningstillstånd i Arbetsdomstolen gör att allt fler mål inte får en andra chans, och genom att många mål i tingsrätten numera kan avgöras med en domare ställs allt på sin spets.

Johan Månsson föreslår nu en lösning där man låter 4-10 tingsrätter i landet specialisera sig och bli exklusiva forum i de mål som tingsrätten tar upp som första instans. Då får de den nödvändiga frekvensen och kan bygga upp en arbetsrättslig kompetens.

Göteborgs tingsrätt och Stockholms tingsrätt har redan i dag specialavdelningar, avdelning 4 respektive avdelning 3, som avgör arbetsrättsliga mål. Johan Månsson vill se dem som en före­bild för en större förändring.

– Det finns ju redan särskilda miljödomstolar och en patent- och marknadsdomstol. Arbetsrätten avviker på motsvarande sätt väsentligt från andra områden.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Arbetsrätt