Advokaterna: Hotline positivt även i Sverige

2011-01-26 23:00 Elisabet Örnerborg  

Med en hotline för whistleblowers kan bolagen få reda på om någon gör något skumt. Förutsättningen är förstås att angivaren kan vara anonym. Svenska regler snävar in vem som kan anmälas och för vad. – Vi får många frågor om whistleblowingsystem, säger Anna Fernqvist Svensson på Hellström Advokatbyrå.

<p>När utländska bolag vill införa system för visselblåsare i sina svenska dotterbolag kontaktar de svenska advokater. Enligt personuppgiftslagen är det bara myndigheter som får behandla personuppgifter om brott eller misstanke om brott. Tidigare var bolagen tvungna att ansöka om att få göra undantag från den regeln. Men sedan november förra året krävs inte längre något särskilt beslut från Datainspektionen. </p> <p>– Bolagen behöver visserligen inte ansöka om undantag längre, men de måste förstås fortfarande följa de svenska reglerna, menar Anna Fernqvist Svensson. Därför fortsätter de också att rådgöra med svenska advokater.</p> <p>En hotline är en slags rapporteringskanal – det kan vara en telefonlinje, en särskild hemsida eller en mejladress – där alla kan rapportera in oegentligheter anonymt. </p> <p>– Det hela går ut på att du ska upptäcka allvarliga oegentligheter inom ett bolag eller en koncern. Och systemet får bara användas som ett komplement till normal internförvaltning och det ska vara frivilligt att använda, säger Anna Fernqvist Svensson vidare.</p> <p>I USA infördes den här möjligheten i början på 2000-talet efter ett antal ekonomiska krascher som berodde på fiffel. Sarbanes Oxley Act (”SOX”), en redovisningslag som också innehåller ett skydd för den som blåser i visslan, skulle hindra att liknande skandaler upprepades. Den som försöker ta reda på vem som blåst i visslan kan straffas med fängelse upp till tio år. </p> <p>Därefter har amerikanska bolag krävt att få införa whistleblowingsystem även i sina svenska dotterbolag, eftersom de måste ha det enligt sina regler. Men bolaget behöver inte skylla på att det måste ha ett sådant system på den grunden, förklarar Anna Fernqvist Svensson. Det bolag som vill kan införa en hotline.</p> <p>För en hotline i Sverige gäller vissa begränsningar. </p> <p>– Alla som vill får rapportera in, men man får bara rapportera in personer i nyckelpositioner eller ledande ställning. Och vad som är en nyckelposition är inte prövat ännu.</p> <p>Att det bara är personer i nyckelpositioner som får rapporteras in har Datainspektionen bestämt. Två beslut överklagades till förvaltningsrätten, som dock gick på Datainspektionens linje, och de domarna har vunnit laga kraft. </p> <p>Bolagen måste följa personuppgiftslagen. Det är straffbart att behandla personuppgifter på ett felaktigt sätt i den här typen av system. Det vill säga de får inte behandla uppgifter om lagöverträdelser eller misstanke om sådana, den som gör det kan dömas till böter eller fängelse och den som registreras felaktigt har rätt till skadestånd för skada och för integritetskränkningen. Många bolag anlitar en extern part som bemannar telefontjänsten till exempel. Då måste det finnas ett skriftligt avtal där den externa parten förbinder sig att följa reglerna.</p> <p>I USA brukar det inte finnas någon begränsning till personer med nyckelpositioner och ledande ställning, vilket innebär att alla kan anmälas in i systemet, inskjuter Anna Fernqvist Svenssons advokatkollega Johan Karlman. </p> <p>– Samtidigt måste man säga att den här typen av system är något positivt, också i Sverige. Man ska inte behöva förlora jobbet för att man talar om något. </p> <p>Det som rapporteras in i Sverige får bara vara allvarliga oegentligheter. Det kan vara mutbrott, bokföringsbrott, allvarliga miljöbrott, mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier och det skulle också kunna vara stora brister i säkerheten på en arbetsplats, menar de båda advokaterna.</p>

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen