Aktuella domar från AD

2018-03-22 00:00  

Slarv med rapporter saklig grund för uppsägning

En säljare anställdes av Uvex Safety Scandinavia AB, ett företag som levererar personlig skyddsutrustning, i augusti 2012. Ett drygt år senare blev han uppsagd av personliga skäl. Säljaren, som arbetade på distans, missade vid flera tillfällen att lämna sina veckorapporter. Han fortsatte att göra det trots flera varningar. Arbetsdomstolen konstaterade i sin dom att företaget hade saklig grund för uppsägningen. Företaget hade genom säljarens brister svårt att kontrollera och få inblick i hans arbete. Ingenting talade heller för att han skulle bättra sig. Men uppsägningen skulle antingen överlämnats personligen eller via rekommenderat brev.

Företaget fick betala 15 000 kronor i allmänt skadestånd på grund av hur uppsägningen gick till. Parterna fick stå för sina egna rättegångskostnader.

DOM 3/17, 18 januari 2017.

MÅL B 57/16.

Samarbetsproblem gav rätt till uppsägning av präst

En präst anställdes i den etiopisk-ortodoxa Tewahdokyrkan 2001. Fram till 2011 hade han olika typer av anställningar i kyrkan. Han sades upp den 13 november 2015 till följd av en konflikt med bland andra ärkebiskopen i trossamfundet. Konflikten handlade bland annat om att prästen hade varit missnöjd med sin lön.

Arbetsdomstolen konstaterar i sin dom att det har funnits motsättningar och samarbetsproblem av sådan art att det allvarligt har försämrat förutsättningarna för kyrkan att bedriva sin verksamhet. Det fanns saklig grund för uppsägning.

Vision fick ersätta arbetsgivarparten för hälften av deras rättegångskostnader. Kyrkan fick dock betala sammanlagt 34 410 kronor till prästen i lön.

DOM 14/17, 8 mars 2017.

MÅL A 30/16.

Räddningstjänsten behövde inte testa brandmannen

En person inom Räddningstjänsten i Bohuslän sades upp av personliga skäl efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt.

Kommunal ansåg att arbetsgivaren inte hade genomfört en korrekt medicinsk kontroll av brandmannen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter när det gäller förmågan att arbeta med rök- och kemdykning. AD bedömde att det var utrett att brandmannen aldrig kommer att kunna bedömas som tjänstbar för det som krävs för att han ska kunna användas för kem- och rökdykning. Brandmannens arbetsuppgifter hade inte kunnat anpassas och Räddningstjänsten har haft saklig grund att säga upp brandmannen. Kommunal fick ersätta Bohus Räddningstjänstförbunds rättegångskostnader med 207 274 kronor.

DOM 37/17, 7 juni 2017.

MÅL A 91/16.

Radiotjänst borde ha erbjudit omplacering

En man anställdes av Radiotjänst som avgiftskontrollant efter att ha haft samma arbetsuppgifter som uppdragstagare. Han hade först en provanställning som senare övergick i tillsvidareanställning.

I oktober förra året meddelade Radiotjänst mannen att bolaget hade för avsikt att säga upp honom på grund av personliga skäl. Som skäl angavs samarbetssvårigheter och illojalitet. Unionen tillbakavisade grunderna för uppsägningen och hävdade att mannen inte har agerat illojalt eller haft som syfte att kränka någon. Förbundet menar att bolaget inte har gjort tillräckligt för att avhjälpa oönskat beteende och inte eller erbjudit omplacering.

Arbetsdomstolen ogiltigförklarade uppsägningen och tilldömde den uppsagda 120 000 kronor i allmänt skadestånd.

DOM 40/17, 14 juni 2017.

MÅL A 23/17.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna