”Alla förhandlingar var ett spel för galleriet”

2022-05-03 15:41 Kamilla Kvarntorp  

TEMA FÖRHANDLINGAR. Fackförbundet Transport bedömde att det fanns goda möjligheter att vinna mot cateringbolaget Gate gourmet i Arbetsdomstolen. Ändå blev det en förlikning mellan parterna.

– Hade vi gått till domstol hade det ju kunnat bli en förlust, säger Transports centrala ombudsman Per-Olof Norgren.

I början av augusti 2020 kallade cateringföretaget Gate Gourmet Transportarbetarförbundet till förhandling om organisationsförändring på flygplatserna Arlanda, Landvetter och Sturup.

Läs mer: Förhandlare med gemensam agenda

Företaget, som är bundet av kollektivavtal med Transport och Hotell- och restaurangfacket (HRF), ville säga upp personal i september eftersom verksamheten gick sämre på grund av pandemin. De tjänster som blev kvar skulle göras om till så kallade kombinationstjänster, där alla anställda på arbetsplatserna skulle utföra arbetsuppgifter inom både Transports och HRF:s område.

Bolaget meddelade att de anställda flyttades över till HRF:s kollektivavtal och hävdade arbetsbrist för samtliga tjänster inom Transports avtalsområde. För de tjänster som var kvar efter uppsägningarna började bolaget tillämpa HRF:s cateringavtal, där lönen var lägre och arbetstiden mer omfattande.

– För våra medlemmar innebar det mellan 3 000 – 9 000 kronor mindre i månaden. Det är mycket pengar, speciellt när man inte har det så fett innan, säger Transports flygombudsman Johan Einarsson, som höll i de lokala förhandlingarna med arbetsgivaren.

Läs mer: ”Ibland går det tufft till

Vi ses på Transports förbundskontor på Olof Palmes gata i Stockholm i början på mars. Med på mötet är även förbundets centrala ombudsman Per-Olof Norgren.

– Tvisten handlade i grunden om avtalsshopping, att byta till ett billigare avtal, säger han.

Per-Olof Norgren förklarar att det var omorganisationen till kombinationstjänster som gjorde att företaget ansåg sig kunna ersätta Transports kollektivavtal med HRF:s avtal. Men att det enligt praxis är arbetstagarorganisationerna, inte arbetsgivaren, som beslutar vilket avtal som ska gälla på en arbetsplats.

I september kallade Johan Einarsson till lokal förhandling om bland annat omorganisation och uppsägning.

– Företaget sa att de skulle säga upp alla, omkring 120 personer. Men det gjorde de inte. De erbjöd vissa personer omplacering utan att följa las-listan. En medlem som hade jobbat i 42 år fick gå, framför dem som hade jobbat i ett år.

Förhandlingar hölls även mellan parterna centralt.

– Det fanns ingen möjlighet att komma överens. Alla förhandlingar var egentligen ett spel för galleriet, säger Per-Olof Norgren.

Enligt Johan Einarsson presenterade Transport förslag till lösningar under förhandlingarna som avfärdades av arbetsgivaren. Ett förslaget innebar att Transports avtal skulle gälla, och att kombinationstjänster skulle införas - men för varje avtalsområdena separat.

– Det fanns en möjlighet att rotera mellan tjänsterna i vårt avtal. De som lastar flygplan hade till exempel kunna arbeta på lagret också. Det blir rörigt att ha en kombinationstjänst mellan två avtalsområden. Om du jobbar inom båda avtalsområdena en månad, vilken avtal ska du då få lön enligt? säger Johan Einarsson.

Per-Olof Norgren upplever att arbetsgivarnas strategi i förhandlingarna, både lokalt och centralt, var att stå fast vid att de inte hade gjort något fel.

– Den enda förhandlingsteknik de hade var att säga nej till allt, vi har rätt och ni har fel, säger han.

I december 2020 väckte Transport, med hjälp av LO-TCO Rättsskydd, talan i Arbetsdomstolen.

– Vi gjorde gällande att det var ett turordningsbrott. Syftet med att säga upp medlemmarna i fel ordning var att bli av med Transport som organisation på arbetsplatserna. Därför var det också en föreningsrättskränkning, säger Rättsskyddets förbundsjurist Annett Olofsson.

Inför huvudförhandlingarna i domstolen höll en domare förberedande förhandlingar med parterna, för att se om de kunde förlikas.

- Domaren föreslog ett skadestånd. Men jag var tydlig med att det var alldeles för lågt, säger Per-Olof Norgren.

De centrala förhandlingarna om förlikning fortsatte mellan Transport och Svenska Flygbranschen.

– I början var vi väldigt långt ifrån varandra, säger Per-Olof Norgren.

Transport yrkade först cirka 19 miljoner kronor till medlemmarna. Gate gourmet föreslog ett betydligt lägre belopp.

– I början tog vi i. I samråd med Rättsskyddet lade vi ett slutbud på 10 miljoner. Hade vi inte fått det hade det blivit huvudförhandlingar, säger Per-Olof Norgren.

– Vi kom fram till att 10 miljoner kronor var rimligt i förhållande till vad var och en av medlemmarna skulle få ut, tillägger Annett Olofsson.

Några dagar innan domstolsprocessen skulle börja i november 2021 blev det en förlikning mellan parterna. Den innebar att Gate gourmet skulle betala 10 miljoner kronor i allmänt skadestånd till Transports 62 medlemmar.

– Det var ett skäligt bud. Det är det mesta som Transport någonsin har tagit in till medlemmarna. Hade vi gått till domstol hade det ju kunnat bli en förlust, säger Per-Olof Norgren.

LO-TCO:s rättsskydd bedömde att Transport låg bra till i ärendet.

– Men generellt är det att rekommendera att försöka få till en uppgörelse som man kan acceptera. Det ärende finns inte där utgången är helt säker, säger Annett Olofsson.

Enligt Rättsskyddet hade kostnaden för huvudförhandlingen, som beräknades ta tre dagar, kunnat bli mellan 1 – 1,5 miljoner kronor.

– Det hade kunnat bli jättedyrt för Transport. Men vi hade aldrig tackat ja till ett dåligt bud. Då hade det fått kosta vad det kosta vill, säger Per-Olof Norgren.

Merparten av de berörda medlemmarna är också nöjda med uppgörelsen.

– Nu kan de stänga det här kapitlet och gå vidare. Men några enstaka medlemmar tyckte att vi skull ta ärendet till domstol och köra det ända in i väggen. De finns också de som tycker att det är skönt att det är över, men som hade velat veta vad domstolen hade kommit fram till. Det är en blandad skara, säger Johan Einarsson.

Men alla berörda tackade ja till förlikningen. Alternativet hade varit att driva ärendet själv för egna pengar.

Gate gourmet vill inte medverka i artikeln, arbetgivarorganisationen Svenska Flygbranschen har också avböjt en intervju då de inte kommenterar enskilda förhandlingar.

Kamilla Kvarntorp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer