Allt hänger på chefen

2005-02-23 15:47 Elisabet Örnerborg  

Smala korridorer, trånga rum och mörkt. Bakom en masonitskiva pågår byggnadsarbete. Ändå trivs personalen på intensivvårdsavdelningen på Östersunds sjukhus. Utlokaliserad till ett avlägset kontorsrum sitter trivselfaktorn: Chefen.

Pia Iwars har just fått ett nytt treårsförordnande som avdelningschef för de 55 sjuksköterskorna och undersköterskorna på intensivvårdsavdelningen, Iva.
Jämtlands läns landsting införde treårsförordnanden för alla chefer 1995, alla medarbetare tillfrågas innan ett förordnande förlängs. Det betyder att Pia Iwars har blivit vald till chef tre gånger.
- Det började med att jag vikarierade ett halvår - jag kom hit som Iva-sjuksköterska 1989 - för Gertrud Dahl, som var en fantastisk chef. Dit kan jag aldrig nå, tänkte jag.
Men Pia Iwars bestämde sig för att hon inte behövde vara bäst, att hon kunde låta andra vara bra.
När jag ber henne tipsa andra chefer om hur de kan skapa trivsel är hennes första svar att de ska låta medarbetarna få utveckla sina intressen i jobbet.
- Jag tror att folk trivs om de får ta ansvar och känna att de betyder något.
För att få reda på vad medarbetarna är intresserade av och bra på har hon utvecklingssamtalen, arbetsplatsmötena var tredje vecka och en förslagslåda.
- Någon vill lära sig mer om smärta, några andra om näringslära. Vi har nyss startat en grupp om nutrition. Den idén kom upp på medarbetarsamtal, så jag satte upp ett anslag för intresseanmälan.
- Folk kan också komma direkt till mig och berätta vad de är intresserade av.
Att avdelningen nu är med i ett nätverk med arbetsmiljömärkta företag tillsammans med försäkringskassan och 13 företag beror också på några anställdas specialintresse.
- Många av våra förslag har annars handlat om ombyggnaden. 1999 dömde dåvarande yrkesinspektionen ut lokalerna som för trånga. Nu är ombyggnaden på gång. Det blir klart om ett och ett halvt år.
- Det här kan jag känna att det här är jag stolt över. Här har alla varit med, säger Pia Iwars och berättar hur hon gått tillväga.
På en planeringsdag tog alla fram vilka grupper som behövdes och så fick var och en önska vilken grupp man ville delta i -
alla var tvungna att delta i en grupp. Utifrån detta satte Pia Iwars ihop tio grupper - personalgruppen, skölj- och städgruppen, färg- och ergonomigruppen och så vidare.
Alla fick rösta fram de personer som skulle få göra studiebesök på andra sjukhus. Grupperna tog fram frågor som de ville att studiebesöken skulle ge svar på. Varje besök koncentrerades till några frågor. De som hade fått förtroendet att göra studiebesöken - fyra sjukhus besöktes - fick redovisa sina intryck när de kom tillbaka.
- Ur de här grupperna valde jag en sjuksköterska, en undersköterska och ett skyddsombud bland de yngre till byggruppen. Var och en av dem fick ansvara för några av de ursprungliga grupperna så att alla täcktes in. När några från färg- och ergonomigruppen vill föra fram något går de via sin representant i byggruppen.
I byggruppen jobbar också arkitekten, projektledaren för bygget, den medicinskt ledningsansvarige och Pia Iwars.
- Till slut har vi fått fram en ritning som alla är nöjda med. Vi har haft en bedrövlig fysisk arbetsmiljö men vi har haft det roligt tillsammans under processens gång.
Och vad har ni bestämt för färger?
- Det blir väldigt ljust på patientrummen, med blå ton, och mustiga färger i övrigt. Skjutdörrarna in till patientrummen kommer att kläs med konstverk på laminat, personalrummet blir terrakottafärgat.
Men nu när den fysiska arbetsmiljön håller på att ordnas är det dags att se vad man kan göra med den psykosociala arbetsmiljön. Pia Iwars var först i Sverige med att arbeta med ett socialt index.
- En metod som kommer från Danmark ursprungligen och som handlar om det sociala ansvaret utåt och inåt arbetsplatsen. Där finns det frågor att svara på om hur man tar hand om varandra och de sjukskrivna.
Avdelningen ska starta ett värdegrundsarbete i vår med hjälp av en beteendevetare från företagshälsovården.
I grupper om åtta ska de då diskutera frågor som: Hur är vi emot varandra? Hur skulle vi vilja att det var?
En heldag med en kommunikationsutbildare är nästa steg.
- Jag tänker mig att resultatet blir någon slags förklaring där det finns nedskrivet vad vi står för. Det är oerhört viktigt att jag som chef ser medarbetarna och tar tid till att prata både om jobbet och hur det är privat.
Därför att, menar Pia Iwars, det är lika dyrt för avdelningen om någon blir sjuk av privata skäl som av arbetsrelaterade orsaker. Riktlinjer för avdelningens sjukskrivna ska också tas fram.
Hon vill förändra funktionsansvaret, det som hennes företrädare inrättade. I stället för att en ensam person ansvarar för en viss funktion skulle Pia Iwars vilja att en grupp hade samma ansvar.
- På så sätt skulle det inte stå och falla med en person. Dessutom är det mycket roligare att jobba i grupp och fler skulle bli engagerade.
Men Pia Iwars vill inte föregripa värdegrundsdiskussionerna.
- Jag vill att vi först talar med varandra. Det finns alldeles för många som inte säger vad de tycker och sådana som vaktar på sina arbetsuppgifter.

Fakta

Tips till chefskolleger
Se till att medarbetarna kan utvecklas i det de är intresserade av.
Arbeta demokratiskt, så att alla kan vara med och påverka när till exempel arbetsplatsen ska byggas om.
Du ska finnas i närheten, tillgänglig för medarbetarna.
Arbeta för gruppansvar i stället för ensamansvar, så att de inom gruppen ska kunna stötta varandra och ersätta varandra när någon är borta.

Mer fakta

Undvik:
Att utstråla att du inte bryr dig om personalen, inte tar dem på allvar när de vill prata om något.
Att ta beslut för fort utan att höra vad folk tycker.
Att fråga dina medarbetare vad de tycker när du ändå inte kan ta hänsyn till detta. Om du redan frågat och sedan tvingas besluta tvärtom av något skäl, så tala om varför.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer